Romsk läsambassadör stärker KB:s arbete med romani chib

Fotograf: Susanne Kronholm

Kungliga biblioteket (KB) har rekryterat Bagir Kwiek, som även är romsk läsambassadör hos Kulturrådet. Han bidrar med värdefull kunskap i KB:s uppdrag att främja biblioteksverksamhet på det nationella minoritetsspråket romani chib. Bagir Kwiek är sakkunnig i KB:s arbete med att se över hur biblioteksverksamhet för romani chib kan främjas. Mellan 2019 och 2021 har han även uppdraget som romsk läsambassadör hos Kulturrådet.

I januari 2021 fick KB i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek. Sedan dess har arbetet med att etablera resursbibliotek för språken finska, jiddisch, meänkieli och samiska startat. Men i dagsläget saknas ett motsvarande bibliotek för romani chib. Därför har KB även i uppdrag att särskilt se över hur biblioteksverksamhet för språket kan främjas.

KB:s arbete består i en lång rad dialoger med romska företrädare, sakkunniga och biblioteksanvändare. Med det som grund tar KB sedan fram ett förslag på hur ett romernas bibliotek ska utformas. Målet är att verksamheten både ska vara ett stöd till kommunerna och ge direkt service till romska användare.

Bagir Kwiek kommer att vara sakkunnig i arbetet. Mellan 2019 och 2021 har han även uppdraget som romsk läsambassadör hos Kulturrådet. Där består hans roll bland annat i att uppmuntra folkbiblioteken att se över verksamheten som riktas till den romska minoriteten.

Det är viktigt att romska röster och erfarenheter kommer fram på ett tidigt stadium i KB:s utredning. Vi har inlett flera goda samarbeten under de senaste åren. Nu är vi rustade för att utvidga våra nätverk och vår kunskap, för att på bästa sätt bidra till en biblioteksverksamhet som stödjer romani chib, säger Oskar Laurin, enhetschef för Biblioteksamverkan på KB.

Mer information

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS