Utbildningsmaterial om den romska minoriteten – ta chansen att påverka!

DIKKO kollage

Vi behöver dina tips och förslag! Vad behöver bibliotek och allmänhet veta om den romska minoriteten? Under året tar vi fram ett digitalt utbildningspaket. Det kommer att innehålla föreläsningar och filmer med olika teman. Men för att innehållet ska bli bra behöver vi DIN hjälp.

Skicka förslag (och ev frågor) till någon av oss:

maria.e.oman@norrbotten.se

anette.forsberg@regionjh.se

Utbildningsmaterial om den romska minoriteten – ta chansen att påverka!

Regionbiblioteken i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen jobbar med att ta fram ett digitalt utbildningsbildningspaket med kunskap om den romska nationella minoriteten. Vi vill göra det tillsammans med minoriteten. Innehållet ska i första hand vända sig till folkbibliotekspersonal i våra län men även vara av intresse för andra inom kommun och region. Vi har redan nu kontakt och samarbete med romska representanter men vill genom detta upprop fånga in ännu fler synpunkter, tankar och idéer kring vad ett sådant utbildningsmaterial behöver innehålla. Vi tar emot synpunkter, idéer och förslag i stort som smått som stöd i vår planering.

Tycker du att biblioteken uppfyller sitt uppdrag att:

ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på:   

1. de nationella minoritetsspråken,   

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och   

3. lättläst svenska   Bibliotekslagen, §5.

  • Vad anser du att biblioteken skulle kunna göra (mer av) för att leva upp till uppmaningarna i lagen?
  • Brukar du besöka biblioteket? Vad skulle få dig att besöka biblioteket (oftare)?
  • Beskriv ditt drömbibliotek!
  • Vad tycker du är viktigt att känna till om den romska minoriteten?
  • Är det någon särskild fråga (frågor) du tycker att vi ska uppmärksamma?

Vi har tidigare tagit fram ett samiskt utbildningspaket, det kan du titta närmare på här

Spellista

/Regionbiblioteken i norr


Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS