Polarbibblo utforska fler språk 

Polarbibblo får ett uppdrag av Kungliga biblioteket. Det står klart nu när KB bygger ut sitt arbete med de nationella minoritetsspråken. Barnens arena för det egna berättandet, Polarbibblo, ska på sikt få ännu fler språk.  

Sedan tidigare finns Polarbibblo på meänkieli, samiska språk och svenska. Men det ska inte stanna där, hoppas KB. 

KB ger Polarbibblo i uppdrag att undersöka om webbplatsen kan utökas med innehåll på finska och romani chib, skriver Kungliga biblioteket på sin hemsida.

Därmed är det tydligt att Kungliga biblioteket ser Polarbibblo som en nationell resurs. Polarbibblo blir en av flera samarbetspartners som ska utveckla biblioteksverksamheten för Sveriges fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.  

Webplatsen polarbibblo startade 1997 och har nu i tre år jobbat med ett projekt för att skapa en rikstäckande och tillgänglighetsanpassad plattform. Den är också en kreativ arena för barn och unga som vill lära sig och utveckla ett nationellt minoritetsspråk.

2021 blev Polarbibblos nya, tillgänglighetsanpassade webbplats klar. Tjänsterna finnas på svenska, samiska språk och meänkieli med dess varieteter anpassat till barn mellan sex och tolv år. Barnen ska kunna skapa via film, text och ljud.

Öppnar man en ask så finns det fyra nya där med nya tankar, säger Regine Nordström, projektledare, när hon berättar om deras arbete med Polarbibblo.

Nu är det dags för nästa steg och det är att inkludera finskan och romani chib på webbplatsen. Stödet från Kungliga biblioteket gör att man kan börja på en gång, säger Regine Nordström när magasin DIKKO pratar med henne, och uttrycker en stor glädje över att projektet kan utvecklas mycket snabbare än beräknat.

Vi börjar förstås med att göra en förstudie för att identifiera det som är särskilt viktigt och speciellt för finskan  och det finska och för romani chib och det romska. Därefter kan vi börja skissa på hur språken och kulturen ska ta plats på webbplatsen. Sen börjar den tekniska utvecklingen och det som syns för användarna. Men som sagt – med KB:s uppdrag så kommer det att gå snabbare, menar Regine Nordström.

Ett språk är en bärare av identitet och kulturhistorisk kunskap, ett sätt att skapa inkludering och delaktighet. Idag saknas kreativa arenor för barn och unga som har lust att lära sig och utveckla ett nationellt minoritetsspråk. Vilket gör att Polarbibblo kommer kunna göra skillnad för många barn och unga.

Varje språk innebär ett stort utforskande. Vad händer till exempel med finskan man tar med sig till ett nytt land? Det kommer att bli så spännande så det är inte sant, säger Regine Nordström. 

Att se sitt språk, höra det, läsa det, uttrycka sig och att själv bli läst är viktiga nycklar till att utveckla ett språk och hålla det levande i en ny generation. Här har Polarbibblo redan värdefull erfarenhet genom det fleråriga utvecklingsprojektet ”Polarbibblo, centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli, samiska språk och svenska”. 

Polarbibblo är idag en webbplats där barn kan skriva berättelser, dikter och boktips på nio olika språk eller varieteter av språk. Här finns språkspel och quiz. 

Sajten drivs och utvecklas i Norrbotten, där nationella minoritetsspråk existerat parallellt med svenskan i många hundra år. Här finns erfarenheten och nätverken som behövs för att bygga den här typen av verksamhet.

Polarbibblos verksamhet kan följas på Polarbibblo.seFacebook samt Linkedin.

FAKTA: 

  • Polarbibblo drivs av Regionbibliotek Norrbotten i samarbete med folkbiblioteken i Norrbotten.
     
  • Utvecklingsprojektet ”Polarbibblo, centrum för barns berättelser och skapande på meänkieli, samiska språk och svenska” har bedrivits i samverkan mellan kommunerna i Norrbotten, Region Norrbotten, Sametinget och Svenska Tornedalingars Riksförbund (STR-T). Statens Kulturråd har gått in med medel för att stötta arbetet. Det är helt gratis att använda sajten.
     
  • Meänkieli och de fem samiska språk som talas i Sverige har status som nationella minoritetsspråk. Det innebär ett särskilt skydd och ett ansvar att främja språken. De övriga nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch och romani chib.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS