Biblioteken ska nu satsa på natio­nel­la minori­teters bibli­o­tek

Kungliga biblioteket (KB) får i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek.

Det här är ett mycket välkommet uppdrag, som följer förslaget till nationell biblioteksstrategi som KB överlämnade till regeringen våren 2019. Vi har redan under mer än ett år haft ett förberedelsearbete tillsammans med de olika grupperna. Nu ser vi fram emot att tillsammans förverkliga det vi diskuterat, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Enligt uppdraget ska KB genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek. Uppdraget innefattar Judiska biblioteket (jiddisch), Finlandsinstitutets bibliotek (finska), Nordkalottbiblioteket (meänkieli) samt Samernas bibliotek (samiska) genom ett samarbete med Sametinget.

I uppdraget ingår bland annat att biblioteken ska vara ett stöd för landets kommuner och främja medieförsörjning på de nationella minoritetsspråken. Tillgång till litteratur för barn och unga ska särskilt beaktas.

I dag finns inget motsvarande bibliotek för romani chib som för de övriga nationella minoritetsspråken. Därför bör KB särskilt se över hur man kan etablera en biblioteksverksamhet för språket.

I januari inleder KB en dialog om dessa frågor med de nationella minoriteternas bibliotek samt med representanter för romani chib, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61