Bagir Kwiek stärker KB:s arbete med romani chib

Fotograf Istvan Borbas/KB

Kungliga biblioteket (KB) har rekryterat Bagir Kwiek, som även är romsk läsambassadör hos Kulturrådet. Han bidrar med värdefull kunskap i KB:s uppdrag att främja biblioteksverksamhet på det nationella minoritetsspråket romani chib.

Det kändes så klart jättefint att dom rekryterade mig och det kändes som en naturlig övergång då jag hade jobbat som läs ambassadör och att mycket av arbetet jag gjort där återfanns i detta nya uppdraget, säger Bagir till magasin DIKKO.

I januari 2021 fick KB i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek. Sedan dess har arbetet med att etablera resursbibliotek för språken finska, jiddisch, meänkieli och samiska startat. Men i dagsläget saknas ett motsvarande bibliotek för romani chib. Därför har KB även i uppdrag att särskilt se över hur biblioteksverksamhet för språket kan främjas.

KB:s arbete består i en lång rad dialoger med romska företrädare, sakkunniga och biblioteksanvändare. Med det som grund tar KB sedan fram ett förslag på hur ett romernas bibliotek ska utformas. Målet är att verksamheten både ska vara ett stöd till kommunerna och ge direkt service till romska användare.

Det känns jätteviktigt att det finns romsk representation med i alla arbeten som berör oss och ännu viktigare när det är ett arbete som direkt kommer att påverka oss som minoritet i Sverige. Jag har varit i kontakt med många ”projekt” och utredningar där vi bara fått vara med som ”statister” och inte har fått vara med på riktigt och alltid känt att det här är inte på riktigt! Man måste få vara med på riktigt, kunna vara med och påverka, jag tror att då kan det bli riktigt bra och hållbart. Jag tror på ordet tillsammans och att man då får det bästa möjliga resultatet, menar Bagir till magasin DIKKO.

Bagir Kwiek kommer att vara sakkunnig i arbetet. Mellan 2019 och 2021 har han även uppdraget som romsk läsambassadör hos Kulturrådet. Där består hans roll bland annat i att uppmuntra folkbiblioteken att se över verksamheten som riktas till den romska minoriteten.

Det är viktigt att romska röster och erfarenheter kommer fram på ett tidigt stadium i KB:s utredning. Vi har inlett flera goda samarbeten under de senaste åren. Nu är vi rustade för att utvidga våra nätverk och vår kunskap, för att på bästa sätt bidra till en biblioteksverksamhet som stödjer romani chib, säger Oskar Laurin, enhetschef för Biblioteksamverkan på KB i ett pressmeddelande.

Mer information

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS