Ny rapport: Natio­nel­la mino­ri­te­ter i bibli­o­teks­pla­ner­na

DIKKO kollage

Hur synliga är de nationella minoriteterna i de regionala och kommunala biblioteksplanerna? En ny rapport från KB visar svagt positiva indikationer, men ännu inga ihållande trender i planerna.

Källa: KB
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Du som arbetar inom kommunal och regional biblioteksverksamhet eller med kommunernas och regionernas minoritetshandläggning kan ha intresse av att ta del av rapportens slutsatser och analysmallen för självskattning för den lokala verksamheten.

Nationella minoriteter och lagstiftning

Sverige har fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och fem nationella minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Samerna är också ett urfolk.

Lagstiftningen som omgärdar de nationella minoriteterna är tydlig med minoriteternas särställning och att de ska ägnas särskild uppmärksamhet. Det allmänna biblioteksväsendet har en skyldighet att omsätta minoritetspolitiken och lagarna i praktiken, i detta ingår att göra de nationella minoriteterna synliga och kända.

Undersökningarna av biblioteksplanerna utgår från tre delområden: koppling till relevant lagstiftning, verksamhetsmål och aktiviteter samt synliggörande av de nationella minoriteterna. Inom området synliggörande har även samernas status som urfolk undersökts genom planernas formuleringar.

Undersökningarna

För att ta reda på hur landets biblioteksplaner omsätter lagarna genomfördes två undersökningar av biblioteksplanerna år 2022 och 2023. Genom textanalys av planerna och bedömning med hjälp av en analysmall har kvalitativa data omvandlats till kvantitativa.

Totalt har 365 planer undersökts. Ett fåtal planer skrevs innan minoritetslagens skärptes år 2019, majoriteten av planerna har tillkommit med nuvarande lagstiftning på plats.

Analysmallen som används vid undersökningarna kan även användas på egen hand för att självskatta den kommunala eller regionala biblioteksplanen utifrån de tre delområdena och därmed underlätta vid framtagandet av framtida biblioteksplaner.


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS