Språkcentrum: Klart med de nya styrgruppernas ledamöter

Isof

I mars månad fanns möjlighet att nominera kandidater till språkcentrums styrgrupper. Nu är tillsättningen av ledamöterna till styrgrupperna klar. Styrgrupperna ska fungera som expertgrupp med uppgift att vägleda och bistå språkcentrum i dess arbete.

Styrgrupperna består av cirka fem till sex ledamöter som representerar språkbärarna. De utses under en period av tre år med möjlighet till förlängning med maximalt ytterligare en mandatperiod. Inför införandet av styrgrupper har ledamöternas kompetens och uppgifter diskuterats i samråd med företrädare för nationella minoriteter, berättar Anna Gezelius, samordnare i minoritetsspråk, som arbetat med nomineringarna och urvalet.

Styrgruppens uppgifter är bland annat att:

 • ge Isof stöd och råd inför inrättandet av nationella språkcentrum under 2022
 • bidra i prioritering av insatser inför respektive verksamhetsår
 • bidra med språklig och kulturell kompetens
 • bidra med nätverk för att hitta lämpliga samarbeten
 • analysera och följa upp verksamheten i samarbete med Isofs medarbetare.

Ledamöter i styrgrupper för Språkcentrum

Här kan du läsa vilka styrgruppernas ledamöter är:

Finska

 • Maarit Jaakkola, lärare, journalist, styrelseledamot i Sverigefinska rådet i Göteborg
 • Jarmo Lainio, professor i finska Stockholms universitet
 • Johanna Parikka Altenstedt, jurist, tidigare presschef, sakkunnig minoritetsfrågor vid länsstyrelsen Blekinge
 • Antti Yliselä, rektor Vuxenskolan Göteborg, skapare av Sverigefinska rådet och sakkunnig i minoritetsfrågor
 • Eeva Östberg, bibliotekschef Finlandinstitutet

Meänkieli

 • Anders Emanuelsson, lärare och ansvarig för meänkieli på Umeå universitet
 • Lena Jatko, STR-T Pajala
 • Ola Junkka, chef modermålsenheten i Skellefteå
 • Harriet Kuoppa, minoritetssamordnare meänkieli, finska, samiska vid Örnsköldsviks kommun
 • Johanna Olofsson Roth, handläggare CSN, engagerad i minoritetsfrågor

Romska

 • Jasminka Demirovska, modersmålslärare Trollhättan, dialekt arli
 • Angelina Dimiter-Taikon, pedagog och sakkunnig, Södertörns högskola, dialekt kelderasch
 • Teresa Kwiatkowski, modersmålslärare Malmö, dialekt polsk romani
 • Jon Pettersson, ordförande Frantzwagner Sällskapet, dialekt svensk romani
 • Allan Schwarz, ordförande Riksförbundet Roma International, dialekt kale
 • Rafael Szoppe, brobyggare Stockholms stad, sakkunnig, dialekt lovara

Jiddisch

 • Eva Fried, ordförande Jiddischförbundet
 • Noa Hermele, rektor Paideia folkhögskola
 • Abbe Schulman, ordförande Jiddischsällskapet i Stockholm
 • Sara Schulman, lärare i jiddisch, sakkunnig
 • Jan Schwarz, docent i jiddisch vid Lunds universitet
 • Susanne Sznajderman Rytz, grundare av Jiddischförbundet, ordförande WIZO

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS