nyheter

Sök bidrag till de nationella minoritetsspråken

Institutet för språk och folkminne meddelar att det finns nya medel att söka för projekt som främjar de nationella minoritetsspråken. Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 21 januari 2021. Isof har i uppdrag att fördela […]