71 nya projekt startas för att främja de nationella minoritetsspråken

Isof

Nu delar Isof ut statsbidrag till 71 nya projekt som ska främja de nationella minoritetsspråken.

Källa: isof.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Regeringen har under 2024 givit Isof utökade statsbidrag att dela ut till föreningar som tillhör Sveriges nationella minoriteter. Vid årets ordinarie utlysning delas nu 6,3 miljoner kronor ut i bidrag och 71 projekt kommer att sättas igång.

Syftet är att främja språken så att de kan leva vidare och projekten genomförs ofta på lokal nivå.

I år var söktrycket extra hårt och projekt som riktas mot barn och unga prioriterades särskilt. Bland projekten finns till exempel språklägerverksamhet för barn, språkträffar och språkbad på flera språk, språkkurser för blandade åldrar och uppsökande teaterverksamhet för barn. Här hittar du alla projekt som beviljats bidrag under 2024.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS