Praktikanter till Regeringskansliet – Kulturdepartementet

pixabay

Är du intresserad av att göra praktik inom något av Kulturdepartementets ansvarsområden och är i slutskedet av dina studier? Som praktikant på Kulturdepartementet får du möjlighet till en spännande praktiktjänstgöring i händelsernas centrum.

Din praktikdag i händelsernas centrum
Som praktikant ges du en unik möjlighet till inblick i Regeringskansliets uppgifter och processer. Vanligtvis följer du som praktikant en eller flera handläggare i deras dagliga arbete och får sätta dig in i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad. Du kan bland annat få möjlighet att bistå i analyser, förbereda utkast till underlag, samordna möten och hålla kontakt med andra enheter, departement, myndigheter och organisationer.

Under höstterminen 2022 erbjuder vi praktikplatser vid:

Kulturarv och livsmiljö: Denna enhet har hand om frågor som rör kulturarv, kulturmiljö, museer, arkitektur, form och design, hemslöjd, arkiv och svenska språket. Kontaktperson Sarah Hurni Åsberg, telefonnummer 08-405 20 09.

Konstarterna: Frågor som rör film, scenkonst, bild och form, litteratur, bibliotek, ersättningar och bidrag till konstnärer, stöd till regional kulturverksamhet samt samarbete inom kulturområdet i Nordiska Ministerrådet och EU:s kulturprogram Kreativa Europa. Kontaktperson Matilda Berggren, telefonnummer 08-405 16 22.

Medie- och demokratifrågor: Enheten arbetar med aktuella frågor inom och i skärningspunkten mellan medie- och demokratipolitiken. Som praktikant får du utöver de uppgifter som beskrivs ovan ansvara för enhetens omvärldsbevakning. Enheten ansvarar för frågor som rör radio, tv, dagspress och nya medietjänster samt demokratifrågor såsom val och valdeltagande, inflytande och delaktighet och att värna demokratin. Kontaktperson Sofia Blid, telefonnummer 08-405 40 92.

Civila samhället och nationella minoriteter: Frågor som rör civila samhället, trossamfund, begravningsverksamhet, den sektorsövergripande ungdomspolitiken, urfolket samerna samt nationella minoriteter. Kontaktperson Mattias Ludvigsson, telefonnummer 08-405 40 73.

Internationella sekretariatet: Internationella sekretariatet ansvarar för att utveckla och samordna Kulturdepartementets internationella arbete. Som praktikant kommer du arbeta med frågor som bland annat rör EU, UNESCO, Agenda 2030, de utsända kulturråden och internationella besök och resor. Kontaktperson Anna Wikner, telefonnummer 08-405 15 41.

Din bakgrund och kompetens
Du är student vid universitet, högskola eller annat jämförbart lärosäte, och är i slutskedet av din utbildning där praktik ingår eller är relevant för din utbildningsinriktning.

Vi tror att du som är intresserad av samhällsfrågor och nyfiken på hur en politiskt styrd organisation fungerar kommer att trivas och ha en stimulerande praktiktid hos oss.

För att kunna tillgodogöra dig praktiken på ett bra sätt bör du kunna kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska, ha kompetens i Office-paketet och vara självständig, samarbetsinriktad, engagerad och nyfiken.

Bra att veta
Praktikperioden omfattar vanligtvis 20 veckor, med start under höstterminen 2022. Det kan finnas möjlighet att kombinera praktik med att skriva examensarbete. Detta stäms då av med den enhet du kommer att praktisera vid. Normalt genomförs praktiken på heltid under kontorsarbetstid. Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken.

Som praktikant ska du vara försäkrad via ditt lärosäte. Stäm av detta innan du ansöker om praktik. 

Fördelning av praktikplatserna görs efter intervju. Vi hoppas kunna ge dig besked senast i slutet av maj.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan besked om praktikplats kan lämnas.

Praktikplatsen utgår från Stockholm.

Välkommen med din ansökan om praktik
Klicka på knappen ”Ansök” nedan. Fyll i formuläret, besvara frågorna och bifoga CV samt ett personligt brev där du beskriver syftet med praktiken och varför du vill göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker att praktiken ingår i din utbildning.

Skicka in din ansökan om praktikplats i vårt rekryteringsverktyg senast den 24 mars 2022.

Var uppmärksam på att kommunikationen och kallelse till intervju till stor del kan komma att ske via e-post.

Läs mer om våra lediga praktikplatser, Regeringskansliets verksamhet, se en film med medarbetare och gör testet för att se om du passar att arbeta hos oss i framtiden på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/ 

Ansök HÄR

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS