Språkcentrum för minoritetsspråk läggs ned efter bara tre år

DIKKO kollage

Institutet för språk och folkminnen har meddelat att språkcentrumen för minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch läggs ned på grund av bristande finansiering och uppdrag efter endast tre år. Personalen har varslats om uppsägning och lokalerna kommer att sägas upp senast den 1 december.

Källa: sverigesradio.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Generaldirektör Martin Sundin berättar varför man tvingas avsluta verksamheten för Sveriges radio finska.

– Inget besked om ett uppdrag eller finansiering från och med den 1 januari 2025, säger Isofs generaldirektör Martin Sundin

Han hoppas och tror att regeringen har ett intresse i att bevara språkcentrum och hoppas på ett besked om detta snart. I dagsläget är personalen uppsagda från den 1 december och lokalerna är uppsagda till samma datum.

Fakta

  • I december 2021 fick Isof, Institutet för språk- och folkminnen, i uppdrag av regeringen att inrätta ett språkcentrum för det finska språket.
  • Det finska språkcentrumet ligger i Uppsala.
  • På språkcentrum arbetar tre finska språkfrämjare.
  • Språkcentrums uppgift är att revitalisera det finska språket i Sverige.
  • Bland annat ska språkcentrumet ge stöd och information för att hjälpa språkbärare i hela landet att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk.
  • Du kan läsa mer om Språkcentrums uppdrag här (på Isofs webbplats).
  • Uppdraget och finansieringen omfattar perioden 2022–2024.

Källa: sveriesradio.se

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS