Språkcentrum för nationella minoritetsspråk

Isofs uppdrag att inrätta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska (romani). I regleringsbrevet för 2022 fick Isof i uppdrag att inrätta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska (romani). Under året startades språkcentrum för finska i Uppsala, för jiddisch i Stockholm, för meänkieli i Kiruna och Övertorneå samt för romska (romani) i Stockholm.

Du kan läsa mer om språkcentrumen på våra sidor för Nationella minoritetsspråk:

Om språkcentrum för nationella minoritetsspråk

Språkcentrum finska

Språkcentrum jiddisch

Språkcentrum meänkieli

Språkcentrum romska (romani)

Språkcentrum romska (romani)

Språkfrämjarna på Språkcentrum romska arbetar för att ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk.

Kontaktuppgifter

Vårt långsiktiga mål är att öka användningen av romska både på individnivå och i samhället i stort samt att främja en fungerande överföring av romska (romani) till nästa generation.

Vi arbetar för att främja och stimulera ökad användning av romska (romani), stärka enskildas förutsättningar för att bruka och återta språket samt sprida kunskaper om språket och hur det kan revitaliseras.

Språkfrämjande

Ett viktigt uppdrag för oss på språkcentrum är att arbeta med att främja användandet av romska (romani). Det gör vi bland annat genom att:

  • utveckla metoder för språkrevitalisering.
  • samla in, dokumentera och förmedla goda exempel och erfarenheter av språkrevitalisering på nationell, lokal och internationell nivå.

Läromedel och pedagogiska material för undervisning i romska (romani)

Språkfrämjande

Kontor i Stockholm

Språkcentrums språkfrämjare har sitt kontor i Stockholm, men arbetar för språkbärare i hela landet.

Språkpolitikbloggen: Vilka är de största utmaningarna för revitaliseringen av romska (romani)?

Porträtt.

I ett blogginlägg på Språkpolitikbloggen berättar Isofs språkfrämjare på Språkcentrum romska om sitt arbete och sina visioner för språket.

Läs blogginlägget här

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS