Ylva Wibaeus ska leda utredning om Forum för levande historia

pixabay

Regeringskansliet ger universitetslektor Ylva Wibaeus i uppdrag att biträda Kulturdepartementet med att utreda konsekvenserna för Forum för levande historia av inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2022.

Uppdraget innebär bland annat att utredaren ska föreslå vilka eventuella förändringar som kan behöva göras vad gäller Forum för levande historias uppgifter samt vilka eventuella ändringar i myndighetens instruktion och regleringsbrev som bör göras. Utredaren ska också belysa den roll som myndigheten har inom ramen för den nationella planen mot rasism och liknande former av fientlighet och hatbrott.

Utgångspunkten för uppdraget är den analys som Statens historiska museer lämnade till Regeringskansliet den 18 juni 2021 om inrättandet av museet inom Statens historiska museer. Utgångspunkt för uppdraget är även det beslut som regeringen avser att fatta om inrättandet.  

Ylva Wibaeus är universitetslektor vid Stockholms universitet i ämnesdidaktik, inriktning historia. Wibaeus har forskat om hur undervisning om Förintelsen bedrivs i skolan och undervisar blivande lärare i historiedidaktik, samt bland annat om frågor om antisemitism och rasism. Wibaeus har tidigare haft uppdrag som sakkunnig rörande Forum för levande historias samarbete med skolor och högskolor, och har haft uppdrag för International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS