Staten vill fördela 500 miljoner kronor till kulturen

pixabay

I ett pressmeddelande berättar regeringen att de fredag 26 februari beslutat om hur den halva miljard som beslutats i extra ändringsbudget fyra ska fördelas till kultursektorn. Liksom tidigare kommer medlen fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Författarfonden och Sametinget.

I regeringens extra ändringsbudget föreslås 500 miljoner kronor avsättas i stöd till kulturområdet till allmän kulturverksamhet, ersättningar och bidrag till konstnärer samt filmstöd. Som tidigare kommunicerats har 500 miljoner kronor beslutats i krisstöd fram till och med februari. Mot bakgrund av den svåra situationen i kulturlivet är det därför viktigt att pengarna också kan fördelas under första delen av 2021.

Statens kulturråd

Statens kulturråd får 378 miljoner kronor att fördela. 150 miljoner kronor öronmärks till den s.k. krisstödsförordningen (2020:246) för perioden oktober-december 2020, som därmed ökas från 150 till 300 miljoner kronor. 228 miljoner kronor avsätts för det som Kulturrådet hanterar som stöd för särskilda behov i kulturlivet.

Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Filminstitutet får fördela 60 miljoner kronor som stödinsatser framför allt till spridning och visning av film. Filminstitutet återkommer med information om den exakta fördelningen av medlen.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden får 50 miljoner kronor att fördela. Medlen ska användas för att stödja konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser covid-19 medför.

Författarfonden

Författarfonden får 10 miljoner kronor att fördela. Medlen ska användas för att stödja konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser covid-19 medför.

Sametinget

Sametinget tillförs 2 miljoner kronor för bidrag till samisk kultur i syfte att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna till följd av spridningen av covid-19.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS