Nyheter

Sakråd med ungdomsorganisationer

På regeringskansliets hemsida står det att läsa om att statssekreterare Nina Andersson bjöd in till ett sakråd med ungdomsorganisationer den 29 mars. Fokus på mötet var att inhämta synpunkter och medskick till arbetet med att […]