Nyheter| Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Folkhälsomyndigheten

pixabay

12 Nationella minoriteteter

Folkhälsomyndigheten ska vidta insatser för att implementera lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inom sitt verksamhetsområde. Arbetet ska utgå från det minoritetspolitiska målet och dess tre delområden. Folkhälsomyndigheten ska utveckla långsiktiga former för att kontinuerligt följa de nationella minoriteternas situation inom myndighetens ansvarsområde. Vidare ska myndigheten tillsammans med Socialstyrelsen vidareutveckla samarbetet myndigheterna emellan. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 13 november 2020.

Läs hela regleringsbrevet här

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu