Nyheter| Romernas dag uppmärksammas med flaggning i Strängnäs

På kommunens hemsida berättar Strängnäs kommun att onsdagen den 8 april flaggar Strängnäs kommun för att uppmärksamma romernas internationella dag. Du är välkommen att delta när flaggan hissas.

Romer är en av Sveriges nationella minoriteter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Från och med 2020 uppmärksammar Strängnäs kommun fler flaggdagar, däribland våra nationella minoriteters flaggor.

Romernas internationella dag, den 8 april, firas till minne av den första romska världskongressen som hölls i London i april 1971. Det romska folket finns i världens alla kontinenter och Sverige är ett av de fyrtiotal länder där nationaldagen firas. Här har romerna levt under minst 500 år.

Välkommen att vara med och fira

Du som identifierar dig som rom eller känner dig berörd och vill fira dagen är välkommen att vara med när flaggan hissas vid kommunhuset onsdagen den 8 april klockan 7.45.
Kommunalråd är med och hissar flaggan.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu