Uppdrag att kartlägga kunskapen om antiziganism i grundskolan och gymnasiet

Regeringen ger Forum för levande historia i uppdrag att kartlägga kunskapen om antiziganism i grundskolan och gymnasiet samt föreslå insatser för att motverka antiziganism.

Ladda ner:

Forum för levande historia ska

 • Sammanställa kunskapsnivån om romers historia i Sverige och om
  romers utsatthet för antiziganism bland elever och lärare.
 • Undersöka vilka kunskapskällor om romers historia och
  nutidssituation som elever, lärare och personal inom elevhälsan har.
 • Vid behov lämna förslag på insatser hur kunskapsnivån om romers
  levnadsvillkor och historia i Sverige kan höjas inom skolväsendet för
  att motverka antiziganism. Eventuella förslag ska även innehålla på
  vilket sätt de ska finansieras.

Forum för levande historia ska senast den 1 mars 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS