DIKKO kommer sätta minoritetspolitiken i fokus inför valet

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus inför valet genom att ställa frågor till politiken. Vi kommer kontakta partier lokalt och regionalt för att få svar på vilket sätt minoritetspolitiken är viktig och vad deras parti gör för att lyfta dessa frågor.

Har du någon lokal eller regional politiker som du tycker vi ska intervjua får du gärna tipsa oss.

Eller är du en politiker som vill berätta för oss på vilket sätt ditt parti jobbar för minoriteterna kontakta oss.

maila:
redaktionen@dikko.nu
britt-inger@dikko.nu

Magasin DIKKO värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:
– verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
– arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
– bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu