Kulturarv för alla?

Teckning från när skolklasser i årskurs fyra och fem fick rita på temat "Demokrati 100 år". Foto: Årskurs 5, Uppsala Musikklasser (CC0)

Riksantikvarieämbetet sänder seminarieserie om jämställt kulturarv

Vem har tillgång till kulturarvet, vem representeras och vem väljer ut vad som ska bevaras för framtiden? Hur kan vi synliggöra och inkludera tidigare marginaliserade samhällsgrupper som nationella minoriteter, barn och unga? Hur kan vi göra kulturarvet åtkomligt för alla och vad hände efter #metoo inom det arkeologiska fältet? Det är exempel på frågor som Riksantikvarieämbetet tar upp i seminarieserien ”Jämställt kulturarv – Demokratin 100 år” som webbsänds i fem delar mellan den 1 och den 9 december.

Till seminarieserien har Riksantikvarieämbetet bjudit in gäster från Naturvårdsverket, Kulturdepartementet, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Hembygdsförbund, tillsammans med representanter från ett flertal museer och en rad forskare från olika universitet. Webbsändningarna är förinspelade och de första fyra delarna i serien kommer att vara tillgängliga på vår webbplats och på Riksantikvarieämbetets Youtubekanal, från den 1 december. 

Eftersom kulturarv är så intimt kopplat till identitet och representation är ett av våra viktigaste mål att värna om kulturarvets demokratiska förankring. Med denna seminarieserie vill vi visa kopplingen mellan demokrati och kulturarv och vikten av att alla ska kunna känna sig representerade och kunna ta del av kulturarvet, säger Ola Wolfhechel Jensen, forskare och forskningssamordnare och ansvarig för seminarieserien på Riksantikvarieämbetet. 

Serien avslutas med ett webbsänt uppföljande samtal den 9 december med tema ”Kulturarv och demokrati, i dag och i morgon”, där riksantikvarie Joakim Malmström samtalar med gästerna Sophia Laurin, departementsråd vid Kulturdepartementet, Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet och Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund. Samtalet leds av moderator Tobias Svanelid.

Riksantikvarieämbetet har ett regeringsuppdrag att med anledning av att den svenska demokratin fyller 100 år genomföra insatser och aktiviteter som uppmärksammar det demokratiska styrelseskicket och dess värden, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS