Planeringen för papperstidningen är i full gång

Magasin DIKKO har fokus på mänskliga rättigheter och rasism, och har ett övergripande barnperspektiv förutom minoriteten romer och de nationella minoriteterna. Just nu inför valåret handlar många av artiklarna också om demokratifrågor. Vi omvärldsbevakar och försöker skriva om det som rör våra målgrupper och ofta är det personer med erfarenhet som skriver.

Flera i redaktionen jobbar eller har jobbat med barn och unga som har eller har haft problem med kriminalitet och droger. Vi hoppas därför kunna ge ut ett nummer av DIKKO i pappersform som vänder sig till just den målgruppen.

Många av magasin DIKKOs frågor handlar ofta om människor i utanförskap så vi vill göra ett nummer som vi kan skicka till alla låsta institutioner i Sverige där man inte har tillgång till en dator att läsa på. Fokus kommer vara på resande/romer och nationella minoriteter, men vi kommer förstås att plocka in artiklar som rör andra minoriteter. En tidning för nationella minoriteter på SIS-hem, häkten och fängelser. Huvudansvariga för projekt papperstidning är chefredaktör Linda Lundqvist och webbansvarige Jack Rosell.

Eftersom vi inte direkt är överösta av bidrag utan till största delen arbetar ideellt är vi i behov av människors välvilja och de bidrag som kommer in till tidningen är det som ofta gör skillnaden i det arbete vi gör. Så vill du hjälpa oss att skapa tidning är ditt bidrag hur stort eller litet de än är alltid välkommet.

Eller om du vill skicka in artiklar som ska publiceras i papperstidningen kan du alltid skicka den till linda@dikko.nu eller jack.rosell@dikko.nu

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS