#valet2022| Miljöpartiet de gröna vill satsas på strategin för romsk inkludering

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.

Miljöpartiets har två språkrör, Märta Stenevi som tillsammans med Per Bolund kommer leda partiet mot valet 2022. Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör menar de att de gör Sverige grönare. De bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.

Miljöpartiet kämpar för alla människors lika rätt och att Sverige ska leva upp till de internationella konventioner som finns. Sverige har ett ansvar för att personer som tillhör nationella minoriteter ges möjlighet att på lika villkor med majoritetsbefolkningen effektivt åtnjuta alla de mänskliga rättigheterna. De skillnader som finns mellan majoritetsbefolkningens och minoriteternas möjligheter motverkar både sammanhållningen i samhället och individens möjligheter att vara en del av samhället på lika villkor, säger Camilla Hansson, riksdagsledamot till DIKKO.

Om du får välja ut två eller tre områden som du skulle säga är de viktigaste inom minoritetspolitiken vilka skulle det vara?

Sverige har fått upprepad kritik för att inte leva upp till sina folkrättsliga åtagan­den. En brist som Europarådet återkommande pekat på är språkundervisningen i skolan. Miljöpartiet har arbetat för att utöka tillgången av skolundervisningen i nationella minoritetsspråk och färdiga förslag på hur det ska gå till ligger nu på regeringens bord. Jag hoppas de införs inom en snar framtid då det är en så viktigt fråga för alla minoriteters möjligheter att på egna villkor främja och utveckla sin kultur.

Jag har jobbat mycket med samers rättigheter att kunna vara mer delaktiga i beslut som rör dem. Vi kämpar nu bland annat för en ny konsultationsordning som ger samer större inflytande i beslutsprocesser som rör dem. Miljöpartiet driver också på för att Sverige ska ratificera internationella konventioner som rör urfolk. Den sanningskommission som förbereds kommer att vara en viktig process både för samer och oss som är en del av majoritetsbefolkningen som kanske inte riktigt förstår vilket förtryck samer utsatts för. Samma sak gäller för den sannings- och försoningskommission som redan pågår för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Det finns förstås otroligt många viktiga frågor som rör minoritetspolitik och varje minoritet har sin egen historia och särart. Hur romer behandlas i Europa är ett stort problem, där vi är många EU-länder som har en rejäl hemläxa att göra. I Sverige behöver vi finansiera strategin för romsk inkludering. Jag ser också med förskräckelse på antisemitismen som är ständigt närvarande.

Varför har du valt dessa tre områden?

Det är viktiga frågor som berör många människor, både direkt och indirekt då det handlar om mänskliga rättigheter och hur vi formar vårt samhälle. Det är svårt att bara välja tre frågor när de olika nationella minoriteterna också är olika och har olika behov. Det som är viktigt för MP är ändå frågor om språk, kultur och att kunna påverka i frågor som rör den egna minoriteten. 

På vilket sätt vi som finns i de nationella minoriteterna märka att det är grön politik som styr minoritetsfrågorna?

Jag hoppas att man skulle märka det på att det är tydligt och långsiktigt fokus på minoriteters rättigheter till språk, kultur och historia. Men för att vår politik ska få genomslag behöver flera partier prioritera minoritetspolitiken.

På vilket sätt skulle jag som resande/rom märka att det är en grön politik som styr minoritetsfrågorna?

Som grön skull jag vilja att det verkligen satsas på strategin för romsk inkludering. Vi gillar långsiktiga satsningar, men de ska verkligen nå dem som berörs. För romer, andra minoriteter och majoritetsbefolkningen är det också viktigt att kunskap om romers historia och nutid sprids. Det är svårt att förstå dagens diskriminering om man inte känner till historien bakom. För mig ger boken om Katarina Taikons liv en viktig insikt om hur staten behandlat romerna. Men för att målet för strategin – att den rom som fyller 20  år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom – så måste fler känna till den romska minoriteten.

De som svarat på frågorna är Camilla Hansson, riksdagsledamot konstitutionsutskottet Miljöpartiet de gröna

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu
#valet2022


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS