Demokrati

#valet2022| Region Västerbotten vill nå ut med kunskap om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.  Reportageserie om partier, regioner och kommuners minoritetspolitik Region Västerbottens syfte och mål med de riktlinjer […]

Demokrati

#valet2022| Västra Götalandsregionen vill behålla och utveckla minoriteternas språk och kultur

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation med ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik […]

Demokrati

#valet2022 | Liberalerna vill öka delaktigheten för samer i beslut som påverkar det samiska folket

Liberalerna skriver i ett pressmeddelande att de beklagar att regeringens förslag om konsultationsordning för det samiska folket inte kommer att gå igenom i riksdagen. Detta står klart efter att fem andra riksdagspartier lämnat in motioner […]

Demokrati

#valet2022| Feministiskt Initiativs partiledarkandidater gör ett gemensamt uttalande/löfte i DIKKO om minoritetspolitiken

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. DIKKO har varit i kontakt med de olika partierna om var de står i minoritetspolitiken […]

Demokrati

#valet2022| Vänsterpartiet anser att minoritetsfrågor går under mänskliga rättighetsfrågor

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Och först ut är Vänsterpartiet. Reportageserie om partier, regioner och kommuners minoritetspolitik Vänsterpartiet har genom […]

Demokrati

Uppsala kommun har varit en utvecklingskommun för romsk inkludering

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Uppsala kommun håller samråd med samtliga nationella minoriteter och vill ha en god och öppen […]