Uppsala kommun har varit en utvecklingskommun för romsk inkludering

pixabay

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.

Uppsala kommun håller samråd med samtliga nationella minoriteter och vill ha en god och öppen dialog. Det ska vara lätt att prata med kommunen. Kommunen har nyligen sett över sina webbsidor vad gäller information till alla nationella minoriteter. Kommunen fortsätter med att uppdatera och förbättra webbsidorna vilket sker i dialog med minoriteterna. Självklart ska kommunen uppfylla lagens och politikens intentioner och ett mål är att kommunen ligger i framkant i Sverige när det gäller det minoritetspolitiska arbetet.

Se hemsida nedan; Så arbetar vi med: Nationella minoriteter – Uppsala kommun

Välj två eller tre områden och berätta varför de är de viktigaste inom minoritetspolitiken?

Samråd. Det ska vara lätt att prata med kommunen och kommunen vill bygga tillit och förtroende.
Information. Det ska vara lätt att hitta information på kommunens webbsidor.
Kommunen har också en samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens som ger samhällsvägledning till den NM romer. Under pandemin har samhällsvägledning inte kunnat ske fysiskt utan skett i olika digitala former.

Varför föll valet på dessa tre områden?

Samråd, dvs delaktighet ser vi som ett av de viktigaste områdena i minoritetspolitiken. Utan att känna till minoriteternas vilja och behov på området kan inte kommunen göra ett bra arbete och då blir mottagandet sämre. Kommunen arbetar aktivt för att nå både barn och ungdomar som tillhör/identifierar sig inom alla nationella minoriteterna.

Information hänger ihop med samråd, bra information banar väg för samråd och i förlängningen tillit och förtroende för kommunen.

På vilket sätt märker vi som finns i de nationella minoriteterna att minoritetsfrågorna tas på allvar?

Samråd leder också förhoppningsvis till att kommunen tar kliv framåt i minoritetsarbetet. Kommunen flaggar vid de nationella minoriteternas viktiga dagar.

På vilket sätt kan jag som resande/rom märka att våra minoritetsfrågor tas på allvar?

Uppsala kommun har också haft möjlighet att vara en utvecklingskommun för romsk inkludering. Under den perioden genomfördes en rad insatser för att öka kunskapen om romers rättigheter och romers historia och livssituation. Många kompetenshöjande insatser har genomförts för personal inom olika kommunala förvaltningar och bolag, där bland annat antiziganizm varit i fokus. Och det var någonting som representanter från den nationella minoriteten romer uttryckte tidigt, att man ville att kommunen skulle satsa på kompetenshöjande insatser för de som arbetar inom kommunen.

Kommunen har utvecklat information på webben och tagit fram animerade filmer om romers historia och lagstadgade rättigheter som finns på uppsala.se

För dig som tillhör nationella minoriteten romer – Uppsala kommun

En film finns också på kommunens intranät som vänder sig till kommunens medarbetare och chefer och som lyfter romers rättigheter och kommunens skyldigheter.

Vi hoppas naturligtvis att dessa filmer sprids på många olika vis och att resande/rom och många fler får information och kunskap om romers lagstadgade rättigheter.

Resandefolkets högtidsdag den 29 september samt Internationella romadagen den 8 april har kommunen tillsammans med det civila samhället uppmärksammat med bland annat musik- dans- och föreläsningsprogram. Programmen har varit publika och genomförts på olika kulturcentra i Uppsala.  Under pandemin har fysiska program inte kunnat genomföras men kommunen har uppmärksammat dagarna digitalt på webben.

Om det finns något du vill tillägga kan du skriva in det också.

Under perioden som utvecklingskommun för romsk inkludering genomfördes en rad insatser för att öka kunskapen om romers rättigheter och tillgodose romers mänskliga rättigheter. Se också ovan.

Kommunen samverkar med föreningen Fredens hus i Uppsala och genomför tillsammans en rad olika insatser med fokus på romsk inkludering och mänskliga rättigheter. Bland annat fortsätter vi genomföra kompetenshöjande insatser för medarbetare och chefer. Dessa utbildningar har fått ställas om till digital form på grund av pandemin. Fredens hus, tillsammans med Uppsala kommuns romske ungdomsambassadör, har genomfört några workshops i skolor (högstadium och gymnasium) på samma tema. Dessa WS har dock fått pausas på grund av pandemin. Men vi hoppas kunna genomföra dessa WS under hösten 2021 igen. Sommaren 2020 genomförde vi ett utställningsprojekt där ungdomar i åk 9 erbjöds feriejobb tre veckor på temat mänskliga rättigheter, nationella minoriteter och med särskild fokus på den nationella minoriteten romer. Vi bjuder också regelbundet in ungdomar till samråd som tillhör/identifierar sig som nationell minoritet. Detta har fått ändras från fysiska träffar till digitala träffar nu under pågående pandemi. Vi söker aktivt ungdomar som bor i Uppsala och som tillhör/identifierar sig utifrån en nationell minoritet. Nästa digitala träff blir den 27 maj. Vi hoppas kunna bjuda in till en fysisk träff efter sommaren. De ungdomar som deltagit i de digitala träffarna har uppskattat det och vill verkligen ses fysiskt, inte bara digitalt.

Utställningsprojektet från sommaren 2020 dokumenterades i film. Se filmer om projektet;
Kortversion; https://youtu.be/7VQaQGoCoiA

Långversion; https://youtu.be/aXF-V6qbt-o

I april 2021 genomförde Uppsala kommun tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala län samt Länsstyrelsen Stockholms län, Boverket och personer med romsk språk- och kulturkompetens ett seminarium på MR-dagarna på temat ”Diskriminering av romer på bostadsmarknaden”.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu
#valet2022

Kent Wisti

Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS