Så här påverkar Sveriges Radios budgetneddragningar nationella minoriteter

Sveriges Radios vd Cilla Benkö Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Sveriges Radio sparar och måste varsla personal. Radio Romano meddelar i en intervju med redaktionschefen Veli Brijani att de kommer att fortsätta att arbeta som tidigare.

Källa: redaktionen
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Redan den 12 september gick Sveriges Radio ut med att man skulle behöva spara mellan 200 och 250 miljoner kronor årligen. Programverksamhet kommer inte kunna fredas och personal kommer att sägas upp, sade då vd Cilla Benkö i en intervju till SR.

Nu kommer konsekvensen av de besparingar som Sveriges Radio måste göra. 100 personer kommer varslas, berättade vd Cilla Benkö under onsdagen på ett informationsmöte. Kinapodden och sändningar på flera språk tas bort, även tjänsten som klimatkorrespondent försvinner. Sveriges Radio ska spara totalt 250 miljoner kronor, varav 150 miljoner kommer sparas på personalkostnader. Sveriges Radiox totala budget ligger på drygt tre miljarder kronor per år i avgiftsmedel.

Minoritetsredaktionerna

Radio Romano fortsätter som vanligt meddelar, Anne Sseruwagi ansvarig utgivare, Sveriges Radio Romano. Hon säger att:

inga neddragningar av personal. Vi har samma sändningstid och omfattning som idag. Vi fortsätter vår satsning på egna nyheter och att nå ut bättre digitalt på webben och sociala medier samt att komma ut och träffa fler romer på olika delar av landet.  

Armi Rousu, kanalchef på P4 Norrbotten och Meänraatio, svarar på frågan om hur de påverkas att:

numerärt inte alls. Vår bemanning är anpassad efter vårt nuvarande uppdrag.

Vi tappar en tjänst, får vi veta av Thomas Sarri kanalchef/ansvarig utgivare på Sameradion som berättar att:

I nuläget har vi 13,5 tjänster och enligt det besked vi har fått nu så har vi från och med 1 juli 12,5 tjänster. Men samtidigt går företaget nu in i en process gällande bemanningen och det kan förändra detaljer i omställning/besparingsplanen.

SR Finska som är den största minoritetsspråksredaktionen inom SR drabbas också värst. Sveriges Radio Finska ska dra ner med 8-10 tjänster fram till år 2025. Kanalchef Helena Huhta Hermans berättar i en intervju på SR om hur nedskärningarna ska göras där hon säger att:

Så som det ser ut nu kommer vi inte att behöva säga upp någon.

Fakta

Sveriges Radios, SVT:s och Utbildningsradions verksamhet finansieras via en individuell public service-avgift som tas ut via skattsedeln.

Public service-avgiften ska betalas av alla över 18 år som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Avgiften är 1 procent av inkomsten upp till ett tak, som mest 1300 kronor per person och år. Det här gör att du slipper reklamavbrott och att du för max 1 krona och 20 öre om dagen får hela Sveriges Radios utbud: nyheter och program på över tio språk, våra fyra rikstäckande kanaler, 25 lokala kanaler, det digitala innehållet med alla poddar samt konserthuset Berwaldhallen med kör och orkester.

Avgiften ersatte från och med den 1 januari 2019 radio- och tv-avgiften, som tidigare skulle betalas av alla hushåll med en tv-mottagare. Du kan läsa mer om public service-avgiften på regeringens och Skatteverkets hemsida.

Källa: sverigesradio.se

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS