Nyheter| Nu kan du söka bidrag till de nationella minoritetsspråken

INRIKES| Nu finns nya medel att söka för projekt som främjar de nationella minoritetsspråken. Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 21 januari 2020.

Isof har i uppdrag att fördela statsbidrag till stöd för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Syftet med bidraget är att ge enskilda personer bättre förutsättningar att tillägna sig och använda sitt nationella minoritetsspråk.

Medel fördelas till projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråk och insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer. Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.

Institutet främjar särskilt projekt som har

  • fokus på barn och ungdomar
  • riktas till flera varieteter av ett språk eller flera språk
  • fokuserar på långsiktighet, hållbarhet och kontinuitet.

Ansök senast 21 januari

Ansökan om bidrag ska vara inlämnad senast den 21 januari 2020. Läs mer om bidragen och hur du ansöker:

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu