Nyheter| Nu tar vi Magasin DIKKO till nästa nivå

När vi startade Magasin DIKKO trodde vi inte i vår vildaste fantasi att tidningen skulle bli så populär och att den skulle nå utanför våra svenska gränser. Vi tänkte att driva resande/romsk nättidning var nåt som vi skulle kunna ha så där lite vid sidan om på vår fritid. Men nu vet vi att populariteten blev större än beräknat, den når många fler och fler länder på ett otroligt sätt. Vi vet också hur mycket jobb det innebär att driva en tidning med en hela tiden växande läsekrets.

I två år har Magasin DIKKO drivits helt ideellt. När vi har behövt pengar till olika utgifter har resande och romer skänkt oss dessa. Så tidningen är verkligen allas vår tidning. Men populariteten har till sist inneburit att vi blivit tvungna att bestämma oss för hur och vad vi skulle göra med tidningen. För att kunna utveckla tidningen behövde vi kunna söka pengar och det kan man inte göra som en ideell tidning och vi i styrelsen var eniga om att vi ville utveckla vårt magasin.

Så nu tar vi Magasin DIKKO till nästa nivå och går från att vara en ideell tidning över till att bli ett företag, Magasin DIKKO AB.

Nu när Magasin DIKKO AB blev verklighet passade vi på att söka pengar hos Kulturrådet, och hoppas på att vi ska få dessa så att vi bland annat ska kunna utveckla DIKKOs plattform. Vi har ingen aning om vi får nåt, men nu provar vi och så får vi se hur det går.

Magasin DIKKO kommer aldrig kunna mäta sig med de stora tidningarna, vi i styrelsen kommer fortfarande att jobba till största delen ideellt och vi kommer fortsatt behöva ideella krafter som hjälper till.

Skillnaden kommer vara att vi ibland kommer kunna arvodera våra skribenter, i alla fall de gånger ekonomin tillåter att vi betalar ut arvoden. Vi kommer att få in pengar genom att sälja annonsplatser, delta i olika projekt, söka pengar och så vidare.

Håll tummarna, för nu kör vi så asfalten krullar sig.

Redaktionen för Magasin DIKKO