#valet2022 | Söderhamns kommun ska under 2021 se över mål och ambitioner som ska riktas mot de nationella minoriteterna.

Under flyktingvågen 2015-2016 kom ett stort antal asylsökande till kommunen. Under en period var Söderhamns den kommun som hade flest asylsökande i boende i jämförelse med samtliga kommuner i Sverige, vi hade strax över 2000 asylsökande personer samtidigt inom kommunen under perioden.

Detta påverkade naturligtvis våra kommunala verksamheter såsom samhället i övrigt i Söderhamn, exempel var fler barn och ungdomar i förskola och skola med kort varsel. Behov av att tillhandahålla information som du behöver som ny i Sverige gällande kommunens tjänster på flertalet språk osv.

Kommunen kraftsamlade och skapade en samlad intern process för att på bästa sätt kunna möta de behov som uppstod dels i det initiala läget som handlade om tillgång till boende osv, men även sett över tid när flertalet fick sina uppehållstillstånd. Många valde att stanna kvar i Söderhamn med ambitionen att komma ut i sysselsättning. Kommunen byggde även under denna period upp starka kopplingar mot frivillig organisationer som på olika sätt har bidragit till stöd och hjälp till målgruppen.

Det senare har vi fortfarande stor nytta av och ett fortsatt gott samarbete som använts även under rådande omständigheter med pandemin.

Så Söderhamns kommun har i dagsläget inget minoritetspolitiskt program riktat mot nämnda grupper. Vi har detta till trots jobbat kraftfullt mot de grupper av nyanlända som kommit till Söderhamn under de senaste åren men inte specifikt riktat mot de erkända minoritetsgrupperna utan mer behovsanpassat utifrån de nationaliteter som nu finns i vår kommun.

Kommunen har som ambition att under 2021 se över vilka mål och ambitioner som bör finnas specifikt riktat mot de erkända minoritetsgrupperna.

Den person som har svarat på våra frågor är John-Erik Jansson| Ordförande kommunstyrelsen, Söderhamns kommun

Kent Wisti

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu
#valet2022


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS