Minoritetspolitiken har hamnat i stå. Glöm inte att rösta

Att rösta är en möjlighet, men också en skyldighet vi har i Sverige. Nu är det bara två veckor kvar till valet och dags att bestämma sig om man inte redan har gjort det. Att missnöjesrösta på ett parti vars partipolitik du egentligen inte vet vad den står för kan ge oanade efterdyningar. Men att agera soffliggare är inte heller bra, för det gör att du förverkar rätten att påverka och att din åsikt inte kommer fram.

Det är svårt att gnälla efteråt om man inte har röstat, så ta reda på de olika partiernas åsikter generellt och inte bara i enskilda frågor innan du röstar. Ditt lands framtid de närmaste fyra åren ligger i dina händer och oavsett vad du röstar på eller inte så är din röst viktig för hur valutgången blir.

Vi på magasin DIKKO har intervjuat alla partier om deras minoritetspolitik. Det enda parti som inte svarat på våra frågor är Kristdemokraterna. Vi har också intervjuat politiker som har koppling till i första hand minoriteten romer. För att det ska vara enkelt att läsa om minoritetspolitik, valet och reportage som kan vara av intresse har vi en flik som heter Demokrati. Vi har också #valet2022 där vi samlat intervjuer och uttalanden av politiker.

Jan Selling har i dagarna släppt en forskningsrapport om den svenska kommissionen mot antiziganism 2014-2016 där han dragit viktiga slutsatser:

nämligen att romers ägarskap till en verklig sannings- och försoningsprocess förutsätter att det finns personer i staten med makt, som är engagerade, kunniga, och villiga att bli allierade i arbetet med att säkerställa ett meningsfullt deltagande för romer. Men det förutsätter också en noggrann planering av det romska civilsamhällets strukturer.

Samtidigt menar den förre minoritetspolitiske utredaren Lennart Rohdin att det händer för lite inom minoritetspolitiken.

Han har gjort ett Minoritetspolitiskt bokslut för 2022 där han är kritisk. Han beskriver bland annat att samråden som finns idag mest sker i form av information från kommuner och regioner till minoriteterna. Samråden, menar rapportförfattaren, borde istället utvecklas så att minoriteterna har inflytande i beslutsprocesser i frågor som rör dem. Rapporten konstaterar att företrädare från de nationella minoriteterna ofta möter motstånd från lokala tjänstepersoner och politiker.

Det är snart tretton år sedan lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft i Sverige. Lagen skärptes för fyra år sedan. Men trots det lever inte varken kommuner eller regioner upp till lagen om nationella minoriteter. Kommissionen mot Antiziganism avslutade sitt arbete 2016 med att lägga sitt förslag om en romsk myndighet och ingenting händer, det har inte ens kommit ett avslag på förslaget. Kraftsamling mot antiziganism en demokratisk fråga.

Minoritetspolitiken har verkligen hamnat i stå. Det är många vackra ord och löften men ytterst lite verkstad.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS