#valet2022| Feministiskt Initiativs partiledarkandidater gör ett gemensamt uttalande/löfte i DIKKO om minoritetspolitiken

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.

DIKKO har varit i kontakt med de olika partierna om var de står i minoritetspolitiken och när frågan gick till Feministiskt Initiativ undrade de som kandiderar till att bli partiledare om de fick komma med ett gemensamt uttalande/löfte gällande minoritetspolitiken.

Efter det att Feministiskt Initiativ hade sin kongress 26-28 mars och i slutet av februari kommer den nationella valberedningen släppa sitt förslag till partiledare. De nya partiledarna är Farida al-abani (omval) och Teysir Subhi (nyval).

De tre som det står mellan säger till DIKKO att:

Eftersom minoritetspolitiken är otroligt viktig för oss är vi superglada att vi fick uttala oss om detta gemensamt i DIKKO.

Farida Al-abani, Partiledare för Feministiskt Initiativ som omkandiderar för partiledarskap 2021. Hon vill leva i en värld som tar vara på alla, och bygga system anpassade efter allas rätt till ett meningsfullt, friskt och värdigt liv oavsett behov, funktion eller erfarenhet.
Teysir Subhi, Civilpolitisk talesperson och kandiderar till partiledare för Feministiskt Initiativ 2021. Hon vill arbeta för ett Sverige där alla ska ha rätt till en trygg tillvaro. Jag vill att vi förstår att rätten till en trygg bostad också innebär ett samhälle med mindre våld, en bättre folkhälsa och bättre studieresultat hos barn och ungdomar.
Joakim Månsson Bengtsson, Socialpolitisk talesperson och kandiderar till partiledare för Feministiskt Initiativ 2021. Han vill medverka till att sätta feministiska och rättighetsbaserade agendor i samhällsdebatten, inspirera till en lösningsfokuserad och human diskussion i socialpolitiska frågor och bidra till praktisk förändring trots att vi inte sitter med i alla de politiska samhällsnivåerna än.

Uppdatering

De nya partiledarna är Farida al-abani (omval) och Teysir Subhi (nyval).

Här kommer deras uttalande/löfte speciellt inriktat mot minoriteten romer från;

Feministiskt Initiativ är ett antirasistiskt parti som driver politik med intersektionellt perspektiv.

För oss är FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna ett löfte som måste infrias. Därför är det naturligt att vi som öppet kandiderar till partiledarposterna i partiet att lova att vi kommer uppmärksamma minoriteters rättigheter och driva rättighetsbaserad politik för att förändra den rådande situationen för minoriteter i Sverige.

Vi kommer exempelvis aldrig att acceptera den strukturella diskrimineringen på bostadsmarknaden som drabbar romer.
Vi kommer kämpa för att de nationella minoriteterna ska skyddas i grundlagen.

Vi viker oss aldrig i kampen för att Sverige ska ratificera ILO:s konvention 169 om ursprungsfolks rättigheter, ingen rom oavsett nationalitet ska tvingas sova utomhus och vi kommer verka för att säkra romska barns rätt och möjligheter till utbildning och aktivt stödja utbildning av fler allmänlärare med kunskaper i romani.

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med ideologisk utgångspunkt i den antirasistiska feminismen.

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Deras ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill de skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar de demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu
#valet2022

Kent Wisti

Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS