Demokrati

#valet2022| Feministiskt Initiativs partiledarkandidater gör ett gemensamt uttalande/löfte i DIKKO om minoritetspolitiken

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. DIKKO har varit i kontakt med de olika partierna om var de står i minoritetspolitiken […]