Demokrati

#valet2022| Feministiskt Initiativs partiledarkandidater gör ett gemensamt uttalande/löfte i DIKKO om minoritetspolitiken

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. DIKKO har varit i kontakt med de olika partierna om var de står i minoritetspolitiken […]

reportage

Reportage| Unga feministers budskap: Rasism dödar

I ett inlägg på Facebook av unga feminister står det: Rasism dödar:Rasism är en strukturell maktordning som bygger på en idé att vita människor är mer värda än icke-vita människor. Rasism gör så att icke-vita […]