I am the leading actress, Giuvlipen, Seson (säsong) 2

Giuvlipen

On May 3, Giuvlipen launched the second season of the online show ”I’m the Leading Actress” – a talk-show production that does what no other TV show does: it talks about the Roma community from a self-contained perspective. anti-racist, queer and feminist representation.

Läs artikeln på svenska efter den engelska versionen

After the success of the first season in which, together with their guests, moderators Mihaela Dragan and Zita Moldovan addressed issues such as Roma access to an anti-racist education system, transgenerational Roma trauma, feminist manele or the need to reform feminist movements, they started  the new season with a theme topical and close. In the first episode of this series, entitled ”Russian Invasion: How the War Affected the Roma Communities in Ukraine,” they  invited Natali Tomenko, a Roma artist, researcher, and activist from Ukraine, and Maria Dumitru, a specialist in gender studies. and  former researcher at World Bank Romania.

The next week 02 June they will debate with professionals the lack of sexual education in Romania and its impact on the vulnerable Roma communities. See event here.

Giuvlipen means feminism in Romanian and is the first independent Roma feminist theater company in Romania. Their art is challenging, experimental and highly performing. The themes of their hows are diverse, but they have something in common: They openly discuss topics that sometimes history, sometimes mentality, and social or political constraints have silenced. In each show they  aim to claim Roma art, history and cultural identity, through stories told by Roma womrn, the Roma artists and artists. Giuvlipen was founded in 2014 by actresses Mihaela Dragan and Zita Moldovan.

The project, I am the leading actress comes in the response of the huge need of discussing feminists and anti Roma topics in the Romanian society. Each episode will focus on organizations, initiatives or people who contribute in a relevant way to the topics addressed; therefore, each issue will be accompanied by a mini-fundraising campaign for a relevant cause.

We are tired of old-fashioned clichés and patterns! We are tired of erroneous, racist and sensationalist portraits of the Roma! We have received denigrating rhetoric, the discursive construction of anti-Roma racism and the lack of a critical, anti-racist response against prejudice in the media and popular culture. We invite you on the virtual set where we create, with each episode, a space for expression for Roma voices, for the Roma perspective and where, as we did in the first season of the show, we talk, and you take notes. Zita Moldovan (co-founder of Giuvlipen)

The project aims to bring to the public’s attention artists, cultural workers, sociologists, anthropologists, historians, linguists and other representative voices from the Roma community in the country and abroad. In addition to our goal of critically addressing the past and present and analyzing the information conveyed in online and offline media to present a perspective that focuses on Roma voices, we wanted to take this opportunity and offer the opportunity to our partners, the new generation, but and to our long-time colleagues to be in the spotlight, to share their experiences uncensored and to make their voices heard. Mihaela Dragan (co-founder of Giuvlipen).

The second season will be broadcast live on the Facebook page of the theater company and on the Giuvlipen Youtube channel (we recommend subscribing to the channel and activating all notifications to receive real-time announcements when new episodes are published).

The first season of the show I am the main actress can be watched in its entirety on Giuvlipen’s Youtube channel.

Find them on:

Website, Facebook, Instagram, Youtube

I am the leading actress, Giuvlipen, säsong 2

Tredje maj sjösatte Giuvlipen andra säsongen av sin ”I’m the Leading Actress” – en talkshow som gör något ingen gjort förut: den pratar om det romska samhället ur ett självupplevt perspektiv med antirasistiska, queera och feministiska medverkande.

Efter succén med första säsongen, under vilken moderatorerna Mihaela Dragan och Zita Moldovan och deras gäster bland annat lyfte frågor som romsk tillgång till ett antirasistiskt skolväsende, transgenerationella romska trauman, feministisk manele eller behovet av att reformera den feministiska rörelsen, så inleder de den nya säsongen med ett ämne som ligger nära både geografiskt och politiskt. I seriens första avsnitt, med titeln ”Rysk invasion, hur kriget påverkade romer i Ukraina”, bjöd de in Natali Tomenko, en romsk artist, forskare och aktivist från Ukraina, och Maria Dumitru, genusvetare och före detta researcher på rumänska världsbanken.

Nästa vecka, andra juni, kommer de debattera med sakkunniga och skolarbetare kring bristen på sexualkunskap i Rumänien och hur det påverkar unga sårbara romska grupper. Länk till eventet här: here.

Giuvlipen betyder feminism på rumänska och är det första oberoende, romska, feministiska teaterkompaniet i Rumänien. Deras uppsättningar är utmanande, experimentell och krävande. Uppsättningarnas teman varierar, men de har en sak gemensamt: de för en öppen diskussion kring ämnen som tystats ner av antingen historien eller sociala- och politiska strukturer. Med varje föreställning strävar de efter att återerövra romsk konst, historia och kulturell identitet, genom historier som berättats av romska kvinnor, romska- och övriga artister. Giuvlipen grundades 2014 av skådespelarna Mihaela Dragan och Zita Moldovan.

I am the leading actress-projektet är ett svar på ett enormt behov av att diskutera feministiska och antiromska problem i det rumänska samhället. Varje avsnitt lyfter fram organisationer, projekt eller personer som arbetar med frågorna och kommer med relevant information; därför kommer varje ämne följas av en mini-insamling till förmån för de som arbetar med frågan.

Vi är trötta på gammaldags klichéer och mönster! Vi är trötta på felaktiga, rasistiska och sensationslystna porträtt av romer! Vi har fått stå ut med nedsättande retorik, den diskursiva konstruktionen av antiromsk rasism och bristen på ett kritiskt, antirasistiskt svar på fördomarna i media och inom populärkulturen. Vi bjuder in till en virtuell studio där vi skapar, avsnitt för avsnitt, en plats för romska röster, för romska perspektiv och där – som vi gjorde under första säsongen – vi pratar och ni lyssnar och antecknar. Zita Moldovan (co-founder of Giuvlipen)

Projektet syftar till att uppmärksamma artister, kulturarbetare, sociologer, antropologer, historiker, lingvister och andra röster från det romska samhället, både inom landet och utomlands. Utöver vårt mål att kritiskt belysa dåtid och nutid, och analysera den information som presenteras i media – online och offline – för att lyfta romska röster, så ville vi ta tillfället i akt och erbjuda både våra nya och gamla samarbetspartners en plats i rampljuste, chans att ocensurerat dela med sig av sina erfarenheter och göra sina röster hörda. Mihaela Dragan (en av grundarna av Giuvlipen).

Andra säsongen kommer att sändas live på teatergruppens Facebooksida och på Giuvlipens Youtubekanal (vi rekommenderar att ni prenumererar på kanalen och aktiverar notiser för att få information om när vi publicerar nya avsnitt). Första säsongen av ”I am the main actress” kan ses i sin helhet på Giuvlipens Youtubekanal.

Hitta dem här:
Website, Facebook, Instagram, Youtube

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS