#valet2022| Skellefteå kommun tycker revitaliseringen och kunskapen om minoriteterna är viktig

Entré till Skellefteå kommuns stadshus, kommunhus, Brinken, Kundtjänst, Foto Carina Wallin

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.

Skellefteå kommun har ju sedan ett par år ett program för utvecklingsarbete med frågor som rör de nationella minoriteterna. Utifrån det ska vi också förstås jobba mer konkret i handling. Det mest uppenbara i detta är ju att kommunen numera är förvaltningsområde för finska.

Det finns också ett uppdrag att utreda om vi ska bli förvaltningsområde för samiska. När det gäller finskan så har vi en mycket duktig samordnare som driver frågor som rör till exempel äldreomsorgen, förskolan och så vidare. Hennes arbete ”spiller också över” positivt på de andra minoriteterna. Det finns mycket mer att göra men frågorna finns på agenda, säger Yngve Lindmark.

Om du får välja ut två eller tre områden som du skulle säga är de viktigaste inom minoritetspolitiken vilka skulle det vara?

Ett är förstås revitalisering av språken. Här finns mycket att göra med finska, samiska, romani och så vidare. Ett par andra områden handlar om att öka kunskapen om minoritetsfrågorna både internt i organisationen och i samhället i stort. Vi behöver också nå ut ännu bättre till minoriteterna själva så att de känner till och kan ta tillvara sina rättigheter och bli engagerade. Här finns utmaningar till exempel när det gäller tornedalingar och ännu mer för den judiska gruppen.

Varför har du val dessa tre områden?

De känns avgörande för att vi ska hålla frågorna kring de nationella minoriteterna levande. Språken känns som viktiga kulturbärare och kunskap behövs alltid!

På vilket sätt kan vi som finns i de nationella minoriteterna se att kommunen tar minoritetsfrågorna på allvar?

Tack vare vår finska samordnare så förbättras efterhand vår information/kommunikation på finska men också på de andra minoritetsspråken. Vi inbjuder också till samråd med företrädare för minoriteterna vid ett par tillfällen per år. Programmet för utvecklingsfrågor är i sig förstås ett ”bevis” för engagemanget. Det känns också positivt när företrädare för grupperna själva hör av sig med initiativ och där har jag absolut upplevt ett ökat engagemang.

På vilket sätt kan jag som resande/rom märka att kommunen tar minoritetsfrågorna på allvar?

Resande/romer omfattas ju självklart av vårt arbete med frågorna. Förslag på ytterligare saker som kan göras är förstås alltid välkomna.

Skellefteå kommuns kommunstyrelse tillstyrkte nyligen 10 000 kronor till uppstarten av den nya radiokanalen antiZ.fm. En radiokanal som i första hand vänder sig till den nationella minoriteten romer och i andra hand nationella minoriteter allmänt.

En sak som alltid är en utmaning med den här typen av frågor är att man riskerar att fastna i ”formen”, hur man träffas och så vidare. Det är viktigt och bra, men det skulle väl också vara bra om minoritetsgrupperna också fick göra sin röst hörd när det till exempel gäller kommunens utveckling i stort. Kanske borde vi prata mer om utvecklingsstrategier och Northvolt och sånt på våra samrådsmöten, funderar Yngve Lindmark vidare.

Den som svarat på frågorna är Yngve Lindmark| Ledningssekreterare, kommunledningskontoret

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
#valet2022


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS