Så här vill Miljöpartiet utveckla kulturen i Lindesberg

wikimedia

Vilket/vilka utvecklingsmål för kulturen i Lindesbergs kommun är viktigast för dig/ditt parti att få med i Tillväxtnämndens utvecklingsmål? Så här svarar Inger Griberg (Miljöpartiet de gröna i Lindesberg) som är ersättare i Tillväxtnämnden.

Detta är de viktigaste utvecklingsmålen för kulturen i Lindesbergs kommun för Miljöpartiet de gröna i Lindesberg:

 • Människor i alla åldrar ska kunna ta del av kultur.
 • Stödja kulturskola och estetiska arbetsformer och uttryck i förskola/skola.
 • Tillgängliggöra våra kulturarv och samtidigt välkomna nya kulturyttringar.

Den gröna kulturpolitiken syftar till att ge alla människor förutsättningar att utveckla sin kreativa, skapande och estetiska kraft – den vill:

 • Skapa möjlighet för konstnärer att leva på sitt arbete;
 • Ge kulturen förutsättningar, värde och kraft utan att styra dess innehåll;
 • Möjliggöra för fler kulturella uttryck utifrån minoritetsperspektiv och på minoritetsspråken;
 • Värna museernas status som oberoende kulturarvs- och kunskapsinstitutioner;
 • Digitalisera den offentligt finansierade kulturen och utveckla tjänster och kanaler för digital distribution av kultur:
 • Satsa på offentlig konst i mindre orter och landsbygd;
 • Stimulera ett breddat utbud av kulturella och konstnärliga uttrycksformer;
 • Stimulera samverkan och kunskapsspridning mellan kommuner;
 • Stärka samverkan mellan kultur- och näringsliv.

För Miljöpartiet genom Inger Griberg

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS