Regeringen säkerställer public service-företagens oberoende från partipolitik

Regeringen har beslutat att godkänna de ändringar av SR:s, SVT:s och UR:s bolagsordningar som föreslagits av public service-företagens förvaltningsstiftelse. Ändringarna innebär att ledamöter i SR:s, SVT:s och UR:s styrelser inte får ha partipolitiska uppdrag.

Källa: regeringen.se

Ändringarna i de olika bolagsordningarna innebär att ledamöter i programföretagens styrelser inte får ha partipolitiska uppdrag, något som redan tidigare varit etablerad praxis. Den nu medgivna förändringen är ett formellt förtydligande av de rutiner som förvaltningsstiftelsen redan tillämpar och en bekräftelse av public service-företagens oberoende från partipolitiken.

Ändringen innebär även att kraven på ledamöternas kompetens och erfarenhet renodlas. I och med ändringen framgår det att styrelsens ledamöter bör samlat ha bred kompetens inom olika samhällsområden. Tidigare innefattade erfarenhetskraven specifika kompetenser.

Bakgrund

Den 3 maj inkom SR, SVT och UR, på uppdrag av företagens bolagsstämmor, med var sin hemställan om att regeringen ger sitt medgivande till ändring av företagens bolagsordningar. Ett sådant medgivande krävs enligt bolagsordningarna för att en beslutad förändring ska gälla.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS