Demokratisamtal i fokus på Bokmässan 2021

Sveriges demokrati firar 100 år under 2021, och ett av de teman som står i fokus på årets Bokmässa är just demokrati. Demokrati har alltid haft en stark roll på Bokmässan, men dess olika aspekter och utmaningar kommer att framträda än tydligare detta jubileumsår. 

Kommittén Demokratin 100 år är partner på årets Bokmässa och Peter Örn, ordförande i kommittén, är en av invigningstalarna tillsammans med kultur- och demokratiminister Amanda Lind och Bokmässans ansvariga Frida Edman och Oskar Ekström.

Peter Örn kommer att tala om Bokmässan som demokratiarena genom tiderna och vikten av att fortsätta värna och främja vår demokrati.

I en värld där antalet demokratier är på tillbakagång kan vi inte luta oss tillbaka och ta vår demokrati för given, säger Peter Örn. Invigningen sker torsdagen den 23 september klockan 10.00.

Kommitténs fyra demokratiambassadörer deltar i flera seminarier under Bokmässan med fokus på demokrati. Temat i stort behandlar samtidens utmaningar, historiska perspektiv och framtidens möjligheter och omfattar ett 30-tal seminarier där skola, bildning, medie- och informationskunnighet liksom tech-bolagens och mediernas funktion lyfts. Det blir lokala, regionala, nationella och globala perspektiv på demokratin.

Samtal om demokrati
Kommittén Demokratin 100 år arrangerar två seminarier:

  • 23/9, Kongresshallen, kl. 11:30 Demokratin 100 år – hur främjas demokrati?
    Hur har olika typer av demokratifrämjande arbete sett ut historiskt och hur kan det se ut i en digitaliserad framtid? Hur kan redan etablerade aktörer på den demokratiska arenan stärka sitt demokratiarbete?

Medverkande: Peter Örn, ordförande i kommittén, Sofia Näsström, professor i statsvetenskap och författare, Helena Jonsson, Landshövding Jönköpings län, samt Najma Mohamed, rektor för politikerskolan Höj Rösten.

  • 24/9, Kongresshallen, kl. 15:30 Ett år före valet – hur kriser stresstestar vår demokrati
    Hur påverkar kriser samhället i stort, och hur slår de mot redan utsatta grupper? Desinformation och konspirationsteorier får fäste i tider av kris och osäkerhet – hur kan dessa olika utmaningar hanteras och vilka risker och möjligheter finns för demokratin i framtiden?

Medverkande: Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi och demokratiambassadör i kommittén Demokratin 100 år, Nisha Besara, statsvetare och ordförande för War Child Sverige samt Nils Funcke, journalist, författare och f.d. sekreterare i Yttrandefrihetskommittén.
Moderator: Malin Clausson, journalist.

Bokmässans viktiga roll för det demokratiska samtalet är något Peter Örn vill understryka:

Demokratin är i ständig utveckling och måste värnas varje dag. Att Bokmässan lyfter temat demokrati bidrar till att synliggöra många viktiga aspekter av demokratin. Både det talade och skrivna ordet är en grundläggande del i varje demokrati, och en förutsättning för kunskap. I pandemins spår ser vi demokratins utmaningar tydligt och runt om i världen är antalet demokratier på tillbakagång. Vi ser fram emot att under Bokmässan vara med och främja samtal om demokratin, dess förutsättningar och utmaningar samt hur vi tillsammans kan bidra till en stark demokrati även i framtiden, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

För fler samtal där kommitténs demokratiambassadörer deltar – gå in på:
Bokmässan 2021 – nu är programmet släppt – Vår demokrati (vardemokrati.se)

Intervjuförfrågningar angående demokratiambassadörer och medverkande, kontakta Thérèse Amnéus, kommittésekreterare, 073 840 91 75, therese.amneus@regeringskansliet.se

Information om kommittén Demokratin 100 år:
Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Insatserna samlas under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag. Kommittén består av fyra demokratiambassadörer som utsetts av regeringen – Peter Örn, ordförande, Lena Posner-KörösiEmma Frans och Rosaline Marbinah.

Läs mer om kommitténs uppdrag här: Uppdrag | Vår demokrati (vardemokrati.se)

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS