#valet2022 | Region Norrbotten utgår ifrån lagen om de nationella minoriteterna

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.

Arbetet i Region Norrbotten vad gäller nationella minoriteter utgår ifrån lagen om nationella minoriteter och styrs av våra strategiska planer. Ambition är alltid att uppfylla lagen och arbetet är målstyrt.

Region Norrbotten har handlingsplaner för arbetet med nationella minoritetsspråk och handlingsplaner för arbetet med samiska. De har centrala samråd två gånger per år som avhandlar det strategiska arbetet i regionen medan man på kulturområdet, till exempel, har samråd och dialogmöten om verksamhetsfrågor kopplat till Norrbottens kulturplan. Det är samråden som bestämmer vad som ska prioritera och Region Norrbotten arbetar tillsammans för att genomföra målen.

Sofia Mörtlund, Strateg nationella minoriteter och urfolk
Avdelningen för regional utveckling/Kulturenheten säger att:

Eftersom att jag jobbar som strateg inom kulturområdet kommer jag att svara på vad vi jobbar med på det området.

Nationella minoriteters kultur är fortsatt prioriterat i våra bidragssystem och under året kommer vi att prioritera projekt om demokrati med anledning av Demokrati 100 år, här hoppas vi på många ansökningar med nationella minoriteter i fokus.

Ett annat område som är prioriterat, inte minst med tanke på att Barnkonventionen blivit lag i Sverige, är arbetet med barn och ungas delaktighet och under 2020  har vi genomfört ett Ungt samråd. Ungt samråd samlar unga nationella minoriteter och vi kommer att fortsätta och utveckla arbetet tillsammans under 2021, berättar Sofia Mörtlund

Några projekt vi arbetar med nu är Polarbibblo som utvecklas på meänkieli och samiska samt en förstudie om Kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Även arbetet med Samisk hälsa är prioriterat i Region Norrbotten, där finns det två länskoordinationer.
Ann-Catrine Andersson <ann-catrine.andersson@norrbotten.se>
Risten Utsi <risten.a.utsi@norrbotten.se>

Vad gäller resande och romer så brukar Region Norrbotten ha ett fåtal projekt varje år som de beviljar projektmedel. Region Norrbotten har få sökande projekt. Romska representanter deltar på samråden. De har för tillfället ingen specifik satsning tillsammans med romer eller resande men hoppas att de ska få till det framöver.

Den person som har svarat på frågorna är Sofia Mörtlund | Strateg nationella minoriteter och urfolk Avdelningen för regional utveckling/Kulturenheten Region Norrbotten

Kent Wisti

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu
#valet2022


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS