En miljon kronor till god och jämlik vård för samer

foto BiL

Kunskapsnätverket för samisk hälsa där Region Dalarna ingår har beviljats en miljon kronor från regeringen för det pågående arbetet med att öka kompetensen om samisk kultur i hälso- och sjukvården.

Det långsiktiga och viktiga arbetet för en god och jämlik hälsa för samer fortsätter, säger Ann-Jeanett Stål, utvecklingsledare för nationella minoriteter och samisk hälsa, Region Dalarna.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa har via Region Västerbotten beviljats 1 miljon kronor under 2020 för att ytterligare kunna utveckla arbetet med att öka kompetensen och utveckla arbetssätt för att tillgodose samiska patienters behov. Det handlar till exempel om utveckling av digitala tjänster i samarbete över regiongränserna.

I en enkät som genomfördes av kunskapsnätverket 2018 framkom det att många samer just i Dalarna såg stor potential i digitala sjukvårdstjänster, som ett led i att öka tillgängligheten till vårdmöten med samisk kulturkompetens, säger Ann-Jeanett Stål.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa består av regionerna Dalarna, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten, samt Sametinget och ett antal samiska organisationer som bland annat ungdomsförbundet Sáminourra.

Region Dalarna har tillsammans med övriga parter i kunskapsnätverket för samisk hälsa haft stöd av socialdepartementet 2017-2019. Sedan dess har regionerna fortsatt arbetet med att öka kompetensen om samisk kultur i hälso- och sjukvården, där respektive region har antagit en samlad strategi för samisk hälsa.

”Strategi för samisk hälsa – en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-2030” antogs vid regionfullmäktige den 18-19 november 2019 och är Region Dalarnas strategi med syfte att skapa god hälsa och jämlik vård för länets samer, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu