#valet2022 | Liberalerna vill öka delaktigheten för samer i beslut som påverkar det samiska folket

privat bild

Liberalerna skriver i ett pressmeddelande att de beklagar att regeringens förslag om konsultationsordning för det samiska folket inte kommer att gå igenom i riksdagen. Detta står klart efter att fem andra riksdagspartier lämnat in motioner där förslaget kritiseras eller avslås helt. Därmed finns ingen majoritet för att gå vidare.

Ny lag om större inflytande för samerna

Samernas ställning som urfolk är skyddad i grundlagen. Därför bör det finnas en tydligare struktur för att inhämta åsikter från samiska företrädare innan det tas beslut i frågor som extra mycket påverkar samiska folket. Det handlar inte om vetorätt utan om att lämna synpunkter, säger Tina Acketoft, ledamot (L) i konstitutionsutskottet.

Frågan rymmer viktiga avvägningar, men det är också viktigt med bättre former för dialog. Dialog ger kunskap och underlättar samförstånd och samverkan. Därför har Liberalerna varit beredda att släppa fram regeringens förslag till konsultationsordning och sedan göra en utvärdering efter några år, fortsätter hon.

Förslaget som innebär att regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner ska vara skyldiga att konsultera Sametinget innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna kommer nu inte att röstas igenom i riksdagen.

Nu går frågan tillbaka till ruta ett. Det gör att viktig tid går förlorad, vilket jag beklagar, avslutar Acketoft pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS