#valet2022| Reportageserie om partier, regioner och kommuners minoritetspolitik

Kent Wisti

Tillhör du ett parti lokalt eller regionalt och vill berätta om er minoritetspolitik inför valet 2022? Bor du i en kommun eller region som du vill lyfta fram? Vill du själv göra en intervju eller framföra egna tankar om minoritetspolitiken? Hur efterföljs minoritetslagen i din region/kommun? Eller tillhör du en minoritet och vill skriva om demokrati?

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att bevaka och ställa frågor till politiken. Vi kommer kontakta alla etablerade partier för att de ska få möjligheten att berätta om på vilket sätt minoritetspolitiken är viktig samt vad deras parti gör för att prioritera och lyfta dessa frågor.

DIKKO skriver under deklaration för en stark demokrati

Magasin DIKKO publicerar de olika partiernas politik rörande minoritetsfrågorna fram till valet 2022. Vi kommer också skriva om regioner och kommuner och deras arbete med de nationella minoriteterna. Vi vet att det kommunala och regionala engagemanget ser mycket olika ut.

Allt som skrivs om demokrati hittar du under fliken DEMOKRATI där finns också de intervjuer och löften som politiken ger under #valet2022

Har du någon lokal eller regional politiker som du tycker vi ska intervjua får du gärna tipsa oss.

Eller är du en politiker som vill berätta för oss på vilket sätt ditt parti jobbar för minoriteterna kontakta oss.

maila:
redaktionen@dikko.nu
britt-inger@dikko.nu

Magasin DIKKO värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:
– verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
– arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
– bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Kent Wisti präst, bildkonstnär och satirtecknare har gett oss tillåtelse att använda hans underfundiga satirteckningar i reportagen. Vi tackar honom för det.

Har du foton, satirteckningar, memes eller videos som illustrationer till våra texter så hör av dig till redaktionen@dikko.nu

Hashtagg #valet2022
Redaktionen


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS