#valet2022| Socialdemokraterna vill stärka arbetet med nationella minoriteter och samiska språk

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.

Magasin DIKKOs reporter Henok Tesfaldet tog kontakt med Socialdemokraterna och bad att få ställa några frågor. Han hänvisades till deras hemsida.

Socialdemokraterna håller på att byta ledare för sitt parti, nu innan valet 2022. Magdalena Andersson var tidigare finansminister och är numer socialdemokraternas ledare och är nog mest troligt den person som kommer bli statsminister fram till valet 2022.

Inom området kultur, idrott och demokrati planerar man för produktionsincitament inom områdena för film, stärkta bibliotek, förintelsemuseum, stärkt arbete med nationella minoriteter och samiska språk, reklamskatten avskaffas, satsning på barn-och ungdomsidrott, mediestöd, digitalisering av kulturarvet, förstärkningar av kultursektorn.

Socialdemokraterna investerar i fler jobb i landets företag och menar att vi måste säkra välfärden och den ekonomiska tryggheten för de som drabbas av arbetslöshet eller sjukdom.

För socialdemokratin är A-kassan viktig för de som förlorar jobbet samtidigt som ersättningsnivåerna ska vara rimliga. Men det ska också finnas bra möjligheter till utbildning och omskolning för den som är arbetslös eller om man vill satsa på ett nytt yrke. Det är viktigt att den som blir arbetslös eller sjuk ska möta goda möjligheter och tydliga krav, inte fattigdom och hopplöshet.       

Hos socialdemokratin är respekten för de mänskliga rättigheterna är ett uttryck för de grundläggande värderingarna. Det är också en förutsättning för demokrati. Sveriges ska reagera när mänskliga rättigheter kränks oavsett om det är en demokrati eller en diktatur. Kampen mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder måste föras både nationellt och internationellt menar socialdemokratin.

Jämställdhet är en central samhällsfråga för både kvinnor och män inom socialdemokratin. De menar att man i Sverige ska arbeta mot diskriminering och för kvinnors rätt till utbildning, ekonomisk självständighet, juridiska rättigheter och möjligheter att arbeta politiskt. 

Socialdemokraterna menar att Sverige ska vara ett föregångsland i det internationella arbetet för kvinnors rättigheter. Inte minst handlar det om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ett område där Sverige är mycket engagerat.

Det ska också finnas ett fungerande rättsväsende och ett flerpartisystem med återkommande fria val är en del av grunden för att de mänskliga rättigheterna förverkligas och respekteras. För socialdemokratin är det självklart att yttrande- och tryckfriheten ska försvaras. Mänskliga rättigheter i arbetslivet måste respekteras på ett internationellt plan. Den fria förenings- och förhandlingsrätten ska garanteras liksom rätten till internationella sympatiåtgärder. Slavarbete, barnarbete och diskriminering hör inte hemma i modern tid. Migrantarbetares svåra situation måste åtgärdas.

Den som har svarat på våra frågor är Socialdemokraternas hemsida

Henok Tesfaldet
redaktionen@dikko.nu
#valet2022


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS