#valet2022| Sverigedemokraterna menar att minoriteterna stöttas bäst av våra institutioner

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.

Sverigedemokraterna beskriver sig som ett parti som inte är som andra partier, och att det är inte de heller försöker vara. Sverigedemokraterna bildades 6 februari 1988 i Stockholm och betecknar sig som ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn, som lägger stor vikt vid värdekonservatism och konservativa kulturella värden. Partiet vill värna om svenskheten och de svenska traditionerna, som partiet menar håller på att gå förlorade. Partiet passerade riksdagens fyraprocentsspärr i valet 2010. Jimmie Åkesson har varit partiledare är sedan 2005.

Berätta vad ni vill åstadkomma med minoritetspolitiken (den övergripande) och på vilket sätt ni inkluderar minoritetslagen i ert arbete? 

Såväl de nationella minoriteternas kulturer som den svenska kulturen utgör tillsammans Sveriges samlade kulturella grund vilken Sverigedemokraterna värnar. De nationella minoriteternas kulturer och språk ska värnas genom att samhällets institutioner stöttar dem.  

Välj två eller tre områden och berätta varför de är de viktigaste inom minoritetspolitiken? 

Språk och kultur. 

Varför föll valet på dessa två områden? 

Språket och kulturen är två faktorer som är avgörande för ett folks identitet. Det en del utav kärnan i vad som gör de nationella minoritetsfolken till egna minoriteter.  

På vilket sätt märker vi som finns i de nationella minoriteterna att minoritetsfrågorna tas på allvar? 

Vi ger stöd till minoriteternas språk- och kulturarv. Rörande urfolket samerna så förordar vi flera åtgärder för att värna samiskan. Bland annat föreslår vi inrättandet av ett universitet för samisk kultur och utbildning.

På vilket sätt kan jag som resande/rom märka att våra minoritetsfrågor tas på allvar? 

Genom våra satsningar för att trygga de nationella minoriteternas kulturarv på Institutet för språk och folkminnen.     

Den som har svarat på frågorna är Cassandra Sundin  | Rikstadsledamot

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu
#valet2022


vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS