Modersmål i grundskolan i Skellefteå kommun

Entré till Skellefteå kommuns stadshus, kommunhus, Brinken, Kundtjänst, Foto Carina Wallin

Barn som tillhör nationella minoriteter som vill läsa finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska har utökad rätt till modersmålsundervisning, står det på Skellefteå kommuns hemsida.

Det finns två kursplaner för dessa språk:

· Modersmål som första språk som kräver att eleven talar sitt modersmål
· Modersmål som andra språk där det inte finns krav på förkunskaper

Det är frivilligt att påbörja modersmålsundervisning, men när barnet väl påbörjat studierna är de obligatoriska tills undervisningen avslutas eller man väljer att säga upp sin plats.

Rätt till modersmålsundervisning enlig skollagen och skolförordningen

En elev kan få modersmålsundervisning om:

· en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
· eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket
· eleven använder språket dagligen i hemmet*
· minst fem elever önskar undervisning i språket inom kommunen
· lämplig lärare i det aktuella språket finns

*Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Barnet behöver dock grundläggande kunskaper i språket.

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Undervisningen sker antingen under skoldagen om det är möjligt att planera i schemat, efter skoldagen eller som språkval. Syftet med undervisningen är att utveckla elevens språkkunskaper, främja kunskap om den kulturella bakgrunden och tvåspråkigheten.

Modersmålet är ett frivilligt val som vårdnadshavarna måste ansöka om via kommunens e-tjänst https://sjalvservice.skelleftea.se/modersmalsansokan.

Varje elev får undervisning 40 till 60 minuter per vecka. Undervisningsgrupperna kan bestå av elever i olika klasser och i närliggande åldrar. Språkkunskaperna i grupperna kan variera.

Välkommen med din ansökan säger Skellefteå kommun till de nationella minoriteterna.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS