#valet2022 | Liberalerna om etnisk mångfald och minoritetsspråk

Wikimedia

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.

Magasin DIKKOs reporter Henok Tesfaldet tog kontakt med Liberalerna och bad att få ställa några frågor. Han hänvisades till deras hemsida.

Nyamko Sabuni och hennes familj kom till Sverige som flyktingar  när Nyamko var 12 år gammal. För hennes familj symboliserade Sverige hopp om framtiden och ett hopp om vad människan kan åstadkomma i ett fritt och rättvist samhälle. När Sverige inte lever upp till förhoppningarna om ett fritt och rättvist samhälle står Liberalerna upp för de utsatta. Det kan handla om allt från rösträttskampen till kampen för rätten till sin kropp och bekämpandet av hederskultur och funktion-nedsattas rätt till assistans.

Sverige är ett land med etnisk mångfald och många språk. Där är det viktigt att de som tillhör en nationell minoritet får rätten till sitt språk och får möjlighet att vara delaktig i sin kultur. Fördomar mot judar, romer och andra minoriteter ska bekämpas, menar Liberalerna.

Liberalerna vill:

  • Förbättra tillgången till förskola, äldreomsorg och annan service på minoritetsspråk.
  • Rätten till modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska stärkas.
  • Synliggör de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i grundlagen.
  • Bekämpa antisemitism, antiziganism och fördomar mot andra nationella minoriteter.

Liberalerna menar också att om minoritetsspråken ska kunna föras vidare till nästa generation behövs bättre tillgång till förskola på minoritetsspråk, liksom modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Nya former av undervisning på minoritetsspråk behöver också utvecklas för att skapa möjligheten till att tvåspråkig undervisning underlättas. Liberalerna menar att till exempel finska eller andra minoritetsspråk skulle kunna vara valbart ämne i moderna språk på de orter där många talar språken.

En annan viktig del av minoritetspolitiken är de så kallade förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli. I dessa områden har den enskilde större rätt att få tillgång till förskola och äldreomsorg på sitt minoritetsspråk. Det samma gäller att använda sitt eget språk i kontakt med kommunen eller landstinget. Liberalerna har sett till att förvaltningsområdena täcker en mycket större del av Sverige. De vill att de fortsätter utökas. Även inom äldreomsorgen är minoritetsspråken extra viktiga.

Den som har svarat på våra frågor är Liberalernas hemsida 

Liberal politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken

Henok Tesfaldet
redaktionen@dikko.nu
#valet2022


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS