#valet2022 | Magasin DIKKO frågar politiken om markandshyrorna

pixabay

Det finns många fakta kring att chockhöja hyrorna och vad konsekvenserna kan bli om regeringen inför “fri hyressättning”, på nybyggda hyresrätter. Utifrån dessa fakta och om den ökande hemlösheten kommer vi på magasin DIKKO göra en reportageserie där både professionen, alltså de som arbetar med hemlöshetsfrågan på olika nivåer och de hemlösa själva kommer få uttala sig. Magasin DIKKO kontaktade också alla etablerade partier och de som svarade redovisas nedan. #UtanBostad

Regeringen har tillsatt en särskild utredare ska lämna förslag på en modell med fri hyressättning, inklusive tariffsystem, för nyproducerade lägenheter. Modellen ska bidra till en långsiktigt välfungerande hyresmarknad och ett effektivt utnyttjande av det aktuella delbeståndet. Förutsättningar ska ges för ett uthålligt och kontinuerligt utbud av hyreslägenheter. Marknaden ska vara välfungerande, stabil och trygg och leda till en större öppenhet. Modellen ska ge bostadsområden med olika förutsättningar möjligheter att utvecklas och möta den efterfrågan som finns på bostäder.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Enligt en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna ska det införas fri hyressättning vid nybyggnation. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa metoder som tillämpas.

Magasin DIKKO bad partierna om ett uttalande angående förslaget att släppa marknadshyrorna fria. Här kommer svaren från de som svarade.

Miljöpartiet de gröna Jämtland Härjedalen svarade att:

Utredningen om fri hyressättning för nybyggnationer på bostadsmarknaden är tillsatt efter den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna. För oss i Miljöpartiet så tror vi inte att en helt oreglerad marknad vare sig är bra eller lösningen för att lösa de problem som finns på bostadsmarknaden, men har ändå landat i att acceptera det som en del av avtalet eftersom att det är begränsat till endast nyproduktionen. Vi har istället i regeringen pushat för att öka de investeringsstöd som ges för nybyggnation av hyresrätter, där krav på reglerad hyra ändå ställs. Vi har många förslag för en långsiktigt hållbar bostadsmarknad, som finns samlade i vårt bostadspolitiska program. Det kan du läsa HÄR

Sverigedemokraterna skickade två länkar som sitt svar.

Ni finner partiets ställningstagande här: https://sd.se/our-politics/marknadshyror-2/
Samt ett mer utförligt besked i samband med förra valrörelsen: https://sd.se/wp-content/uploads/2018/09/marknadshyror.pdf

Liberalerna svarade att:

Liberalerna har ett stort engagemang i frågan och många förslag på hur vi ska bekämpa hemlöshet. Bland annat vill vi införa fler behovsbostäder för den som riskerar att bli akut hemlös, införa en nationell tak-över-huvudet-garanti för att ingen ska tvingas sova på gatan och bilda en icke-vinstdrivande stiftelse för att hjälpa civilsamhället i sitt viktiga arbete med att finansiera bostäder för hemlösa
Från vår sida finns inga förslag på att införa marknadshyror där det är fritt fram att ändra hyror när som helst. Vi stödjer inte heller något sådant förslag från annat håll. Däremot har Liberalerna tillsammans med S, MP och C kommit överens om att hyressättningen vid nyproduktion ska reformeras så att hyressättningen på helt nyproducerade lägenheter blir fri. Detta kommer inte på något sätt att påverka den som idag bor i en hyresrätt.
Hyresrätten är en bra och viktig boendeform, men det byggs alldeles för få hyresrätter. Vi vill att hyresmarknaden ska fungera bättre och att det ska bli mer attraktivt att bygga hyresrätter istället för i dag där byggföretagen föredrar att bygga bostadsrätter. Vi vill få långsiktiga spelregler som gör att hyresgästen kan bo tryggt samtidigt som den som vill bygga nya hyresrätter vet att kalkylen går ihop.
Vårt förslag innebär att den hyra som sätts efter nyproduktion antingen knyts till en tariff (baserad på hyran för jämförbara nybyggda objekt) eller sätts genom förhandling precis som i dag. Båda dessa modeller ger trygga och förutsägbara villkor för hyresgästen. Om du flyttar till en hyreslägenhet i nyproduktion ska du veta vilken hyra du kan räkna med, inte bara för stunden utan också på lite längre sikt.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS