Demokrati| Madeleine Kaharascho Fridh förtroendevald för Feministiskt initiativ och rom

-
Foto Rafael Szoppe

Under sommaren har SR/ Radio Romano tagit in några som sommarpratar och delar med sig av sina historier. DIKKO kommer uppmärksamma några av dessa sommargäster. Den här gången är det Madeleine Kaharascho Fridh som uppmärksammas, hon är förtroendevald för Feministiskt initiativ i Stockholm och berättar bland annat om sin skolgång och hur det var att vara rom.

Madeleine berättar att hon i samband med sin skolgång fick veta att romer påstods stjäla och att hennes känsla blev att vara rom var något som inte var bra. Den upplevelsen påverkade henne och hon hittade strategier för att komma undan dåliga kommentarer.

Som vuxen har hon pratat med sin mamma om hennes uppväxt och hur hon var på barnhem. Något som gjort att engagerar sig i romska barn och deras villkor.

Idag är hon fritidspolitiker för Feministiskt initiativ i Stockholm och jobbar på Rädda barnen till vardags. Hon har lyft frågor som rör romer i talarstolen, bland annat i tiggerifrågan. När hon pratade om tiggerifrågan berättade hon om sitt ursprung och om sin mammas villkor i samhället.

Madeleine pratar inte romani för hon fick aldrig lära sig det som liten. Mamman kunde inte själv språket så bra eftersom hon bodde de första åtta åren omväxlande på barnhem och i den egna familjen. Madeleine känner en sorg och som att en pusselbit fattas henne när hon hör andra prata romani.

Lyssna på hela inslaget HÄR

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Tidigare inslag Stig Fredriksson delar med sig av sitt liv