#valet2022 | Jeanette Gustafsdotter vill revitalisera och bevarande av minoritetsspråken

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister, Kulturdepartementet. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.

Jeanette Gustafsdotter (S), tog över efter Amanda Lind som ny kulturminister i regeringen i slutet av 2021. Jeanette Gustafsdotter har tidigare varit engagerad i mediefrågor, men hennes senaste jobb var som generaldirektör för Sveriges museer. Hon är även jurist, specialiserad inom medie- och immaterialrätt. Jeanette Gustafsdotter ansvarar bland annat för frågor som rör de nationella minoriteterna och frågor som rör samerna som urfolk.

Kulturministern svarade på våra frågor så här på våra frågor om hur hon skulle göra skillnad på sin post:

För oss är de viktigaste frågorna revitalisering och bevarande av minoritetsspråken, satsningar på minoritetsgruppers kultur samt att arbeta mot diskriminering och rasism mot våra nationella minoriteter.

Övergripande handlar det om att stärka minoriteternas kultur och identitet, och se till att minoritetskulturen kan leva vidare. De tre områdena hänger ihop på så sätt att språk och kulturutövande stärker varandra, samtidigt som diskriminering och rasism begränsar individers identitetsskapande. För att skapa en livskraftig kultur behöver vi stötta kulturutövande och revitalisering av språken, samtidigt som vi motarbetar rasism och diskriminering.

Den socialdemokratiska regeringen har i år gjort en satsning med 90 miljoner kr på minoritetspolitiken, där bland annat språkcentrum för samtliga språk ska upprättas. Det är en historisk satsning. Därutöver arbetar regeringen med att upprätta åtgärdsprogram mot rasism som riktar sig mot flera av de nationella minoritetsgrupperna.

På vilket sätt kan jag som resande/rom märka att våra minoritetsfrågor tas på allvar?
Vi hoppas verkligen att den historiska satsningen på minoritetspolitiken kommer märkas. Gentemot den romska gruppen specifikt arbetar den socialdemokratiska regeringen bland annat med att ta fram en brobyggarutbildning för att stärka bandet mellan det romska samhället och majoritetssamhället, åtgärdsprogram mot antiziganism och att kartlägga äldre romers hälsa. Det är konkreta åtgärder som vi hoppas kommer att märkas.

Den som har svarat på våra frågor är Gustav Björklund Larsen | Politiskt sakkunnig åt kulturminister Jeanette Gustafsdotter

Kent Wisti

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu
#valet2022


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS