Utbildning om minoritetslagstiftningen

Sverige har förbundit sig att skydda och stärka de nationella minoriteternas rättigheter till identitet, språk, kulturarv och religion. I verkligheten är dock både kunskapen om och implementeringen av minoritetslagen bristfälliga i Sveriges kommuner och regioner. I alltför stor utsträckning hänger också lagens verkställande på att individer från de olika nationella minoriteterna tar ett mycket stort ansvar att övervaka kommuners och regioners arbete. Vänsterpartiet motionerar nu för att ledande personer i Malmö stad ska utbildas för att lagen ska följas bättre.

Källa: TT
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

I enighet med tidigare studier av minoritetslagens genomslag konstaterar Socialstyrelsen att kunskapen om de nationella minoriteterna och minoritetslagen är fortsatt bristfällig i många av Sveriges kommuner och regioner. Kartläggningen tyder på̊ att beredskapen för de skärpta bestämmelserna är låg såväl inom som utanför förvaltningsområden för nationella minoritetsspråk.

– Okunskap och bristfälligt arbete med nationella minoriteter är en verklighet även i Malmö. Ett mycket viktigt steg är att samtliga förvaltningsdirektörer och ledande personer i Malmö stad utbildas särskilt i minoritetslagstiftning, säger Marek Laktaos (V) en av motionärerna.

Anställda inom Malmö stad är en viktig målgrupp för ökad utbildning eftersom minoritetsspråkstalare har särskilda rättigheter inom skola, vård och omsorg och är berättigade att använda sitt språk inom delar av den offentliga förvaltningen. Samma kategori anställda ska också ansvara för att ge minoritetsspråkstalare ökad kunskap om vilka språkliga och kulturella rättigheter de har.

– Sverige har förbundit sig att skydda och stärka de nationella minoriteternas rättigheter, men både kunskapen om och implementeringen av minoritetslagen är bristfälliga i Sveriges kommuner. Vi vill därför se ett kunskapshöjande arbete i Malmö stad, avslutar Nina Jakku (V) en annan av motionärerna.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
2401-Utbildningar-om-minoriteslagstiftningLadda ner

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS