Nyheter| Västerbottens museum sänder digitalt 8 april: Romers rättigheter – Samhällets ansvar

Foto Linda Lundqvist

Varmt välkommen till en kostnadsfri, digitalt sänd informationsdag säger Västerbottens museum. De välkomnar särskilt dig inom idéburen sektor och skolsektor, men dagen är öppen för alla. På den Internationella Romadagen 8 april handlar det förstås om romerna, en av Sveriges fem nationella minoriteter.

Programmet består av ett antal föreläsningar och det hela kommer att sändas digitalt via länk. Vid anmälan får du länken sänd till dig.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk bygger på regeringens minoritetspolitiska strategi och innebär att minoriteter har rättigheter som Umeå kommun har skyldighet att erbjuda. Lagen ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken och deras kultur. Skolan, i sin tur, har ett särskilt ansvar att undervisa om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Den elev som tillhör en nationell minoritet har dessutom rätt att utveckla sitt minoritetsspråk. Hur ser arbetet ut i Umeå kommun?

Medverkande:
• Moa Brydsten, ordförande i för- och grundskolenämnden, inleder eftermiddagen.
• Christina Rodell Olgaç, Södertörns högskola, om den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola.
• Azra Suljic, sakkunnig i romska frågor, om minoriteten romer och antiziganism.
• Frida Rönnbäck, bibliotekarie, om bibliotekens temaväskor kring de nationella minoriteterna.
• Aino Dahl, Umeå kommun, om arbetet med det romska samrådet.


För att underlätta ser vi gärna att du föranmäler dig till sofia.breimo@vbm.se senast 3 april.

Dagen sker i samarbete med Azra Suljic, med stöd av Länsstyrelsen Västerbotten och Folkuniversitetet8 april – internationella Romadagen tillkom för att högtidlighålla den första internationella romakongressen i London 1971.

Resande/romers internationella dag 8 april